Prospectus

nl en

Contemporaine Politieke Filosofie

Course
2020-2021

Leerdoelen:

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • een aantal centrale begrippen en thema’s in de contemporaine (Anglo-Amerikaanse) politieke filosofie, zoals sociale rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid, gemeenschap en democratie;

  • de belangrijkste theoretische bijdragen aan contemporaine politiek filosofische debatten over deze thema’s, waaronder liberalisme, communitarisme, libertarisme en liberaal egalitarisme;

  • de wijze waarop voormelde theorieën toepasbaar zijn op een aantal internationale vraagstukken betreffende zelfbeschikking, migratie en internationale verdelende rechtvaardigheid;
    Inhoud: Politiek filosofen proberen een antwoord te formuleren op de vragen hoe de politieke gemeenschap georganiseerd moet worden en waarom zo, en niet anders. Zij proberen de verschillende doelen te identificeren die politieke gemeenschappen nastreven, zoals veiligheid, rechtvaardigheid, vrijheid en geluk, denken na over hoe deze doelen zich tot elkaar verhouden en trekken daaruit consequenties voor de institutionele inrichting van de staat.
    Tijdens deze cursus zal eerst aan de hand van een aantal funderende waarden van de democratische rechtsstaat ingegaan worden op de verschillen concepten, argumenten en theorieën die centraal staan in de hedendaagse politiek filosofie. Daarna zal met behulp van deze zelfde theorieën gekeken worden naar hedendaagse politiek filosofische debatten over grensoverschrijdende problematiek, zoals die bijvoorbeeld voortkomt uit migratie en klimaatverandering.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

Swift, A. 2019. Political Philosophy: A beginners’ guide for politicians and students. 4th edition. Cambridge: Polity Press.
Overige artikelen, bekend te maken via Brightspace.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie algemene informatie tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster