Prospectus

nl en

European Union Studies

The European Union is increasingly becoming relevant on both the global stage and in the daily lives of European citizens. As a citizen of the European Union, you are influenced by the European Union every day. But how much do you know about the origins and development of the European Union? How much do you know of its policies and decision-making process? Are you familiar with the institutions of the EU? This minor gives you a full overview of the European Union: of its history and institutions, of its decision-making process, and of its policies. In addition, it gives you an insight into the role of the European Union on the global stage, the role of the Netherlands in the European Union, and the role of organized interest groups in European decision-making.

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Institutions of the European Union 5
The European Union Today 5
The History of the European Union 5
EU policy and national politics 5
External policies of the EU 5
Interest Representation in the EU 5

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands/Engels
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: drs D.M. Oude Nijhuis
Informatie: t.h.m.de.jong of 071 527 4183
Aanmelding: via uSis

De Europese Unie ziet zich geplaatst voor een aantal grote uitdagingen. Terwijl het nog
bezig is de grote uitbreidingen van 2004 en 2007 te verwerken en oude lidstaten steeds
sceptischer over de EU en uitbreiding denken, maken Turkije en Kroatië zich al voor
op een mogelijk EU-lidmaatschap. Ondertussen is de EU druk met zeer ambitieuze
doelstellingen. De zogenaamde Lissabon-strategie heeft als doel dat de EU in 2010 de
meest competitieve economie ter wereld zal zijn. Ook heeft de EU strikte energie- en
klimaatdoelstellingen geformuleerd voor 2020. Verder is de EU zowel binnen Europa als
internationaal nauw betrokken bij milieubescherming, terrorismebestrijding, migratie en
wereldhandel. Het is en blijft dus werk aan de winkel in de Europese Unie.

De ervaring leert dat nogal wat studenten Geesteswetenschappen terechtkomen in
het Brusselse of het Haagse circuit van beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn
voor Europese of andere internationale zaken. Bedrijfsleven, non-gouvernementele
organisaties, media en denktanks bieden eveneens werkplekken om Europese
besluitvorming te volgen. De minor Europese Unie Studies levert een algemene oriëntatie
op de Europese Unie, in aansluiting op het specifieke academische profiel dat je al hebt.
Taal- en cultuur- en geschiedenisstudenten geven zo dus een voor de arbeidsmarkt
interessante extra dimensie aan hun eigen profiel.

Europese Unie Studies biedt onder meer inleidingen op de politicologie en de Europese
instituties, en vanzelfsprekend verdiep je je ook in de geschiedenis van de Europese
Unie. In het tweede semester heb je de mogelijkheid specialisaties te volgen, waarbij je je
bijvoorbeeld richt op een bepaalde groep landen (bijvoorbeeld de oorspronkelijke zes),
of op het lobbyen in Brussel. Het is ook mogelijk om het buitenlands beleid van de EU te
bestuderen.