Prospectus

nl en

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis van Gender en Seksualiteit 10
Het Verlangen naar de Ander: Gender en Etniciteit Nu 5
Actuele Visies op Gender en Seksualiteit 10
Voyeurisme en Exhibitionisme: Gender in Beeld 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: dr. I. Hoving
Informatie: i.hoving of 071 527 2250
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

Is sekse een biologische kwestie? Is seksualiteit het ‘natuurlijke’ gevolg van sekseverschil?
De afgelopen decennia is men over deze vragen totaal anders gaan denken.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid worden niet meer gezien als éénduidige biologische gegevens, maar als sociale en culturele constructies – de term gender drukt die veranderde visie uit. Ook seksualiteit wordt niet zomaar als pure natuurkracht opgevat, maar als constructie. Die constructies van vrouwelijkheid en mannelijkheid, van gewone en abnormale seksualiteit komen onder andere tot stand in boeken, films, clips, reclamespotjes en geschiedschrijving.

Deze minor leert je wat onze opvattingen over gender en seksualiteit in de maatschappij en de cultuur teweeg brengen. In het inleidende kerncollege bespreken we hoe denkers in verschillende vakgebieden gender en seksualiteit begrijpen. We nemen de visies binnen religie en (klassieke) filosofie onder de loep, laten ons in de war brengen door de biologie (wáár zit je sekse eigenlijk precies? En: zijn alle dieren en planten heteroseksueel?), volgen baanbrekende psychoanalytici, en tenslotte politici en juristen (bv over de vraag: hoe “fout” is de seksindustrie?). In een themacollege gaan we in op de vraag hoe het komt dat er in onze samenleving zo heel anders naar mannen dan naar vrouwen wordt gekeken. We bestuderen Hollywoodfilms en subversieve films, de plastische chirurgie en rap-clips. In een ander themacollege verbreden we onze blik om visies op vrouwen, mannen en seksualiteit in verschillende culturen met elkaar te vergelijken. In het tweede kerncollege vragen we ons af, met behulp van de theorieën van o.a. Judith Butler en Marjorie Garber, in hoeverre gender tegenwoordig een spel geworden is, zoals performance en travestie.