Prospectus

nl en

Keuzepakket Italiaanse taal en cultuur

Beschrijving

Weinig culturen hebben de afgelopen eeuwen zo sterk tot de verbeelding gesproken als de Italiaanse.

Werd in de zeventiende en achttiende eeuw de Grand Tour (een educatieve reis naar Italië van Engelse, Franse en ook Nederlandse jongemannen uit de betere kringen) als een must gezien, ook vandaag de dag is Italië voor velen een onbetwist cultureel referentiepunt. De grote geografische, linguïstische en literaire verscheidenheid maken de Italiaanse cultuur zeer de moeite waard om te leren kennen en inzicht in te verkrijgen.

Het grondgebied van Italië vormt, met Griekenland, de bakermat van de westerse beschaving. Rome was eens het centrum van het uitgestrekte Romeinse rijk, dat bijna heel Europa omvatte. De Romeinse cultuur liet overal sporen na. Ook daarna nam Italië in cultureel opzicht vaak een toonaangevende positie in. Belangrijke cultuurhistorische fenomenen als de renaissance en het humanisme begonnen hun opmars door Europa en de rest van de wereld vanuit Italië. In dit keuzepakket maak je kennis met een aantal belangrijke facetten van de Italiaanse taal en cultuur.

Keuzepakket Italiaanse taal en cultuur

Het keuzepakket, bestaande uit (6 × 5 =) 30 ec, dient ingevuld te worden met
een combinatie van vijf onderdelen (te kiezen uit onderstaande vakken)
en verplicht afgesloten te worden met een paper, Lavoro scritto, (het zesde onderdeel).

Course EC Semester 1 Semester 2
Italiaans: Inleiding tot de klassieke Italiaanse letterkunde 5
Italiaans: Het Italië van pausen, keizers en steden 5
Italiaans: Het moderne Italië 5
Italiaans: Introduzione alla linguistica italiana 5
Italiaans: Italiano I 5
Italiaans: Italiano II (taalvaardigheid keuzevak) 5
Italiaans: Italiano III (taalvaardigheid keuzevak) 5
Italiaans: Keuzepakket Paper (Lavoro scritto) 5
Italiaans: Moderne Italiaanse letterkunde 5
Italiaans: Romaanse taalkunde 5

More info

Algemeen

  • Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen geen toestemming examencommissie vereist

  • Omvang: 30 ec

  • Bedoeld voor studenten uit alle disciplines

  • Voertaal: Nederlands en bij een aantal vakken Italiaans

  • Coördinator: mw. drs. E.M.T. Poolman

Opbouw

De samenstelling van dit keuzepakket bepaal je grotendeels zelf. De opleiding Italiaanse taal en cultuur biedt een reeks colleges aan op het gebied van taalvaardigheid, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. Daaruit stel je een pakket samen dat bij je eigen belangstelling aansluit. Deze vakken worden afzonderlijk getoetst. In begeleide zelfstudie wordt het keuzepakket afgerond met een werkstuk op het gebied van de taal -, letter – , of cultuurkunde.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator, mw. drs. E.M.T. Poolman, E.M.T.Poolman@hum.leidenuniv.nl, tel. 071 527 2185.

Aanmelden

Aanmelden voor het keuzepakket kan via USIS.