Prospectus

nl en

Drug Innovation

Omschrijving

Drug Innovation is gebaseerd op Systems Pharmacology, een veelomvattende en interdisciplinaire studie van de werking tussen geneesmiddelen en het gehele biologische systeem (het lichaam). Op dit moment wordt het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen benaderd op basis van de studie van de interactie van een stof met een specifiek doeleiwit. Daartegenover staat de systems pharmacology benadering waarin er wordt uitgegaan van de invloed van geneesmiddelen op het gehele systeem. Door de verschillende processen beter te begrijpen kunnen interventies geoptimaliseerd worden (de juiste actieve stoffen bij de juiste patiënt op de juiste plekken en momenten). Uitgaande van systems pharmacology kan de kernvraag voor deze minor gedefinieerd worden als:
Hoe kunnen nieuwe interventies worden ontwikkeld om een vooruitgang in de diagnose en de therapie van ziektes te bereiken?
Voor de oplossing wordt het probleem complementair en interdisciplinair, vanuit verschillende onderzoeksgroepen, benaderd. De verschillende onderwerpen zijn echter zodanig met elkaar verbonden dat een coherente minor ontstaat. Het hoofddoel van de minor is de studenten te leren hoe farmaceutische interventies verbeterd kunnen worden.
Dit kan op verschillende manieren bereikt worden:

i) door nieuwe inzichten in de mechanismen van ziekten en de voorspelling van de effecten van interventies
ii) door het modelleren van farmacologische/farmakokinetische data
iii) door een verbeterde doelgerichtheid van de geneesmiddelentoediening of
iv) door het (her-)analyseren en interpreteren van databases (eerder verworven kennis).

Deze belangrijke onderdelen worden tijdens het minorprogramma door de studenten bestudeerd. Aan de hand van interdisciplinaire voorbeelden leren studenten de verschillende mogelijkheden om een vooruitgang in de huidige therapie te bereiken.

Let op: voor deze minor gelden toegangseisen. De minor is alleen toegankelijk voor studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Biologie, LST, MST, Biomedische Wetenschappen en Informatica.

Minimum/maximumcapaciteit: 10/30

Inschrijving

Aanmelding gaat via USIS, in de periode 1 mei t/m 1 juli 2011.