Prospectus

nl en

First year

Het programma duurt een jaar. De studenten volgen verplicht het vak Didactiek van het Nederlands als tweede taal of het vak Vertaalwetenschap. Ze kunnen ook voor beide vakken kiezen. In dat geval kiezen ze nog twee specialisatievakken à 10 ects, en als ze slechts voor één van de bovengenoemde vakken kiezen, moeten ze nog drie specialsiatievakken à 10 ects volgen. De opleiding biedt dit jaar drie specialisatievakken aan: Migrantenliteratuur. (Noord-)Afrikaanse schrijvers in Nederland, Nederlandse literatuur en maatschappij en
Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur
Eventuele andere specialisatievakken kunnen in overleg met Prof. dr. O.J. Praamstra gekozen worden uit het aanbod van volgende masteroprogramma’s:
Nederlandse taal en cultuur, moderne letterkunde,
Nederlandse taal en cultuur, oudere letterkunde
Literatuurwetenschap

Course EC Semester 1 Semester 2
Translation Studies 10
Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
MA Thesis Dutch Studies 20
Migrantenliteratuur. (Noord-)Afrikaanse schrijvers in Nederland 10
Nederlandse literatuur en maatschappij 10
Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur 10