Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Russische grammatica 1 10
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A 5
Russische Studies: Academische vaardigheden 5
Inleiding Russische Letterkunde 5
Geschiedenis van Rusland tot 1917 5

Tweede semester

Russische grammatica 1 10
Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1B 5
Russische Leesvaardigheid 5
Inleiding Slavische Taalkunde 5
Inleiding Russische politiek en economie 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk

Russische grammatica 2 5
Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid 5
Taalverwerving Russisch 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Voor de afstudeerrichting Politiek, Geschiedenis en Economie volg je:

Seminar Geschiedenis: Geschiedenis van de Sovjet-Unie 10
Russian Politics 10

Voor de afstudeerrichting Taal en Cultuur volg je:

Russische Taal & Maatschappij 10
Russische Literatuur & Cultuur 19e eeuw 10

Tweede semester

Sint-Petersburgprogramma

Kunstgeschiedenis in Sint-Petersburg 5
Sint-Petersburg (spreek-, schrijf- en leesvaardigheid 2B) 15

Thuisblijfprogramma

Thuisblijfprogramma: mondelinge taalvaardigheid Russisch 2B 5
Thuisblijfprogramma: schrijfvaardigheid Russisch 2B 5
Thuisblijfprogramma: leesvaardigheid Russisch 2B 5
Introduction World Art Studies 5

More info

Eindtermen van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Eindtermen van de opleiding

Bachelors in de Russische Studies beheersen het Russisch zodanig, dat zij zonder hulpmiddelen niet-specialistische teksten kunnen lezen en in normaal tempo over niet-specialistische onderwerpen kunnen converseren. Dit niveau stelt hen ook in staat hun taalvaardigheid in een specialistische richting zelfstandig uit te breiden. Een Bachelor Russische Studies met de afstudeerrichting Politiek, geschiedenis en economie, heeft een goede kennis van de geschiedenis, politiek, economie van Rusland. Een Bachelor Russische Studies met de afstudeerrichting Taal en Cultuur heeft een goede kennis van de (Slavische) taalkunde en een goed overzicht van en inzicht in de literaire stromingen sinds de 18e eeuw en andere cultuuruitingen. Hij/zij kan Russischtalige teksten in hun maatschappelijk-culturele context plaatsen en heeft inzicht in de problematiek waar de verschillende wetenschapsgebieden van Russische Studies zich mee bezighouden. Een Bachelor kan zelfstandig informatie zoeken, onderzoeksresultaten kritisch analyseren, en van zijn/haar bevindingen schriftelijk en mondeling verslag doen.
Een Bachelor Russische Studies is voorbereid op de arbeidsmarkt om functies te vervullen waarvoor de bacheloropleiding gewenst is. Zie ook het Onderwijs- en Examenreglement

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
In het eerste, propedeutische jaar ligt het accent op de praktische taalverwerving Russisch. Voor de taalvaardigheid Russisch zijn 35 van de 60 ec gereserveerd. De overige 25 ec worden besteed aan het verwerven van academische onderzoeksvaardigheden (mondeling en schriftelijk) en aan een basiskennis van de Russische letterkunde, de Slavische taalkunde, de geschiedenis van Rusland tot 1917 en de Russische politiek en economie.

Bindend studieadvies (BSA)
De student moet na 1 jaar minstens 40 ec van de vakken van de propedeuse gehaald hebben. Aan het eind van zijn/haar tweede jaar moet de propedeuse gehaald zijn.

Tweede en derde jaar
Aan het eind van het eeste jaar maakt de student een keuze in de richting die hij/zij wil opgaan. Politiek, geschiedenis en economie of taal en cultuur. Bij beide richtingen wordt 30 ec besteed aan Russische taalvaardigheid (waarvan 15 in Sint-Petersburg) en 40 ec aan vakken in de disciplines horende bij de richtingen.
In het eerste semester van het tweede jaar volgen alle studenten de cursus Wetenschapsfilosofie (5 ec) en in het tweede semester Kunstgeschiedenis (5 ec) in Sint-Petersburg.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ec per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het BA-eindwerkstuk (ca. 8500 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze, behorend bij de afstudeerrichting.
Om het bachelordiploma in ontvangst te mogen nemen, moeten alle onderdelen van de studie met een voldoende (6 of hoger) zijn afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op de website van Russische Studies.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Russische Studies geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Russian and Eurasian Studies aan de Universiteit Leiden. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.