Prospectus

nl en

Religie, samenleving en cultuur

Religie stelt bijzondere eisen aan diegenen die het willen bestuderen. In deze minor worden de belangrijkste tools aangereikt om religie als (menselijk) verschijnsel te bestuderen, interpreteren en verklaren. Dat gebeurt enerzijds door van studenten te vragen dat zij zich verdiepen in twee religies naar keuze (Christendom, Islam, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, Antieke Godsdiensten, Nieuwe Religieuze Bewegingen), anderzijds door een pakket van vakken die inzicht bieden in de verschillende disciplines die worden ingezet in de studie van religie. Naast concrete kennis over enkele religies biedt deze minor een kennismaking met de instrumenten – wetenschapstheoretisch, vergelijkende, sociaal-wetenschappelijk – die nodig zijn om antwoorden te vinden op de vraag wat religie is, waarom mensen geloven en hoe dat hun gedrag bepaalt.

Maximum aantal deelnemers: 50
Studiegidsnummer: 5000MRELN
Nummer studieactiviteit: 1999

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5

Kies één uit de volgende twee:

Godsdienstpsychologie 5
Godsdienstsociologie 5

Kies vier uit de volgende (semester 1 & 2):

Religion in the Netherlands 5
Introduction to Buddhism 5
Introduction to Judaism 5
Introduction to the Study of Islam 5

Tweede semester

Introduction to New Religions 5
Inleiding christendom 5
Introduction to Hinduism 5
Religions of the Classical Mediterranean World 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5
Sacred texts and their reception: Bible and Quran 5

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: Dr. J. Magliano-Tromp
Informatie: Mw. Dr. E.P. den Boer
Aanmelding: via uSis