Prospectus

nl en

Dynamiek van groepen en besluitvorming

Inschrijving

U kunt zich inschrijven tussen 1 mei en 15 augustus 2014 voor deze minor via uSis. De minor heeft code 6000MDYGBN. U krijgt bericht over de inschrijving voor de cursussen van de minor.

Doel

Deze minor richt zich op de vraag hoe onze gedachten, emoties en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

  • Hoe komen mensen individueel of gezamenlijk tot beslissingen?

  • Wat bepaalt de mate waarin werknemers zich inzetten voor hun organisatie?

  • Hoe besluiten consumenten om een product wel of niet te kopen?

  • Hoe beïnvloeden mensen elkaar in hun denkbeelden over en gedrag jegens leden van andere culturele groepen?

In deze minor verwerven studenten kennis over sociaal psychologische theorieën en onderzoeksmethoden en oefenen zij deze inzichten toe te passen op vraagstukken in de alledaagse praktijk.

Kijk onder de tab informatie voor een aanvullende beschrijving.

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Group Dynamics 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Social and Organisational Psychology 5
Consumer Psychology 5

More info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).

  • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

  • recente inzichten omtrent sociale waarneming (bijv. van personen, groepen, producten en reclames), emoties (bijv. worden beslissingen rationeel genomen of op basis van emoties), en sociale- en economische beslissingen (bijv. hoe komen individuele versus groepsbeslissingen tot stand; wat bepaalt of mensen zich inzetten voor hun bedrijf; ga je sparen of beleggen).

  • het sociale functioneren van mensen in organisaties, bijvoorbeeld wanneer het gaat om werving en selectie van personeel (bijv. de rol van stereotypen), groepsdynamische processen (bijv. coöperatie en competitie binnen en tussen groepen), motivatie en leiderschap (bijv. de rol van leidinggevenden bij het bevorderen van arbeidstevredenheid) en teamprestaties (bijv. hoe kun bevorderen dat een teamprestatie uitstijgt boven de optelsom van individuele prestaties).

  • sociale interactieprocessen tussen mensen (buurtgenoten, werknemers in organisaties) met verschillende culturele achtergronden.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat sociaal- en organisatiepsychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25.