Prospectus

nl en

Taalwetenschap: taal en communicatie

Het minorprogramma Taalwetenschap: Taal en Communicatie biedt studenten de kans om kennis te maken met verschillende basisbegrippen die binnen de taalwetenschap en de studie van taal als communicatiemiddel gehanteerd worden. Tegelijkertijd wordt hun ook de theorieën en technieken bijgebracht die nodig zijn bij het analyseren van tekst, spraak en communicatie. De minor heeft zowel een puur wetenschappelijk-disciplinaire als ook een meer praktische oriëntatie.

Maximum aantal deelnemers: 30
Studiegidsnummer: 5000MTWSN
Nummer studieactiviteit: 1508
Taal: Nederlands

Courses

 • Minor

 • Omvang: 30 EC

 • Bedoeld voor: studenten uit all disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Maximum aantal deelnemers: 60

 • Webadres Keuzeruimte

 • Coördinator en informatie: Prof.dr. L.L. Cheng of tel. 071- 527 2104

 • Aanmelding: via uSis

Het minorprogramma Taalwetenschap: Taal en Communicatie biedt studenten de kans om kennis te maken met verschillende basisbegrippen die binnen de taalwetenschap en de studie van taal als communicatiemiddel gehanteerd worden. Tegelijkertijd wordt hun ook de theorieën en technieken bijgebracht die nodig zijn bij het analyseren van tekst, spraak en communicatie. De minor heeft zowel een puur wetenschappelijk-disciplinaire als ook een meer praktische oriëntatie.

Het minorprogramma is gebaseerd op cursussen uit het programma van de opleiding Taalwetenschap. De minor bestaat uit drie verplichte cursussen en twee trajecten.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Taal in gebruik 5
Kerncurriculum: Inleiding Taalwetenschap 5

Traject tekstanalyse

Text genres 5

Traject spraakanalyse

Tweede semester

Taalgebruik & diversiteit 5

Traject tekstanalyse

Argumentatieve en retorische analyse 5
Tekst- en gesprekanalyse 5

Traject spraakanalyse

Analysis and Synthesis of Speech 5
Experimentele Fonetiek 5
Stage minor Taal en communicatie 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 EC. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 EC aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 EC aan keuzeruimte invullen, staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.
Studenten die kiezen voor het pakket van 15 EC volgen twee verplichte cursussen (Taal in gebruik en Talen van de Wereld). Deze cursussen voorzien de studenten van basiskennis van en inzichten in theorieën over taalgebruik en crossculturele communicatie. Daarnaast kiest een student uit een van de twee verdiepingsvakken: Tekstgenres en Analyse en Synthese van Spraak.

More info

 • Minor

 • Omvang: 30 EC

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Webadres Keuzeruimte

 • Coördinator en informatie: prof. dr. L.L. Cheng of tel. 071- 527 2104

 • Aanmelding: via uSis

Het minorprogramma Taalwetenschap: Taal en Communicatie biedt studenten de kans om kennis te maken met verschillende basisbegrippen die binnen de taalwetenschap en de studie van taal als communicatiemiddel gehanteerd worden. Tegelijkertijd wordt hun ook de theorieën en technieken bijgebracht die nodig zijn bij het analyseren van tekst, spraak en communicatie. De minor heeft zowel een puur wetenschappelijk-disciplinaire als ook een meer praktische oriëntatie.

Het minorprogramma is gebaseerd op cursussen uit het programma van de opleiding Taalwetenschap. De minor bestaat uit drie verplichte cursussen en twee trajecten.

De verplichte cursussen:

 1. Taal in Gebruik (5 EC, Niveau 100)
  1. Talen van de Wereld (5 EC, Niveau 100)
  2. Taalgebruik & Diversiteit (5 EC, Niveau 200)

De minor biedt twee trajecten aan, de student kiest één traject.
Beide trajecten bestaan uit drie cursussen:

Traject Tekstanalyse
4. Tekstgenres (5 EC, Niveau 300)
5. Argumentatieve & Retorische Analyse (5 EC, Niveau: 200)
6. Tekst- & Gespreksanalyse (5 EC, Niveau: 300)

Traject Spraakanalyse
4. Analyse & Synthese van Spraak (5 EC, Niveau: 200)
5. Experimentele Fonetiek (5 EC, Niveau: 200)
6. Werkgroep Taal- & Spraaktechnologie (5 EC, Niveau: 400)