Prospectus

nl en

Keuzepakket Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

Omschrijving

Een groot deel van de talen dat in Europa en Zuid-Azië (Armenië, Iran, Afghanistan,
India) gesproken wordt, behoort tot de Indo-Europese taalfamilie. Al deze Indo-Europese talen gaan terug op een gemeenschappelijke oertaal, die rond 3500 voor Christus gedateerd kan worden.

Het keuzepakket Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap biedt een eerste kennismaking met de reconstructie van het Proto-Indo-Europees, en met twee typische oude Indo-Europese talen: Gotisch en Hettitisch. Je doet praktische ervaring op in het reconstrueren van oudere taalstadia, en leert om uit diverse soorten geschreven bronnen taalkundige informatie te destilleren. Naast taalkunde komt in dit keuzepakket nadrukkelijk ook cultuurkunde aan bod. Je maakt kennis met de cultuur van de Indo-Europeanen, zoals we die kunnen reconstrueren aan de hand van de teksten in de oudste talen en aan de hand van archeologisch materiaal.

Indien gewenst, kunnen de vakken Gotisch en Hettitisch eventueel vervangen worden door andere Indo-Europese talen met dezelfde studielast. Voor graeci zal bijvoorbeeld het vak Historische Grammatica van het Grieks aantrekkelijker zijn, voor indologen het vak Historische Grammatica van het Sanskrit, etc. Informeer bij de coördinator voor de mogelijkheden.