Prospectus

nl en

Eerste Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Introduction to administrative law 5
Oriëntatievak: Grondslagen van het Recht 5
Romeins recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law and Business 10
Administrative Law 5
Law and Economics 5
European Law 5

Gebonden keuzemodaliteit:

Labour Law 5

en/of

Personen-, familie- en erfrecht 5

Semester 2

Moot Court 5
Substantive Criminal Law 10
Constitutional Law 5
Law of Obligations 10

Derde Jaar

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Ba-III ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) derdejaars vakken (en tweedejaars vakken of zelfs eerstejaars vakken) op 1 september 2015 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregelingen (zie website).

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Property Law 5
Civil Procedure 5
Criminal Procedure 10
Administrative Law (Ba) 5
Philosophy of Law I 5

Semester 2

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Comparative and Private International Law 5
Philosophy of Law II 5
Public International Law 5
Keuzevakruimte Rechtsgeleerdheid 15
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5

More info

Test