Prospectus

nl en

Life Science and Technology

Bij de opleiding Life Science & Technology draait het allemaal om de levende cel: in planten, dieren, mensen en micro-organismen. Het doel is om te begrijpen hoe een cel werkt door zoveel mogelijk informatie die in de cel besloten ligt in kaart te brengen en te analyseren.
Daarnaast wordt bekeken hoe de cel gestuurd, veranderd of aangepast kan worden om haar vervolgens te gebruiken bij de verbetering van produkten, geneesmiddelen of bijvoorbeeld door met behulp hiervan een schoner milieu met minder afvalstoffen te creëren.

Voor de Bacheloropleiding, zie de website.