Prospectus

nl en

Het deeltijdprogramma van de bachelor Rechtsgeleerdheid is inhoudelijk identiek aan het voltijdprogramma. Bij de deeltijdopleiding wordt echter een gemiddelde studievoortgang van 40 EC per jaar als uitgangspunt genomen, zodat de bacheloropleiding 4,5 jaar duurt.
Meer informatie over het onderwijsprogramma kun je vinden onder de voltijdvariant.