Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht 5

Gebonden keuzevak, keuze uit 2 onderstaande vakken:

Company Law and Corporate Groups 10
International Financial Transactions 10
Dutch and European Financial Law 10
Anglo-American Financial Law 5

Semester 2

Practicum Financial Law 10
Privatissimum Financial Law 10
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Career perspectives

Information will follow.