Prospectus

nl en

More info

Eindtermen van de opleiding

 1. Algemeen
  Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

1.a Kennis en inzicht

 • kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van regiostudies.

 • kennis van de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit

1.b Toepassen van kennis en inzicht

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen op het gebied van regiostudies te herkennen en tenminste twee daarvan zelf toe te passen.

 • De afgestudeerde heeft de noodzakelijke academische vaardigheden om een BA-eindwerkstuk te schrijven en bediscussiëren.

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit zelf toe te passen.

Voorts leiden de verschillende deelgebieden tot de volgende eindkwalificaties:

 1. Geschiedenis

2.a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de taalkundige geschiedenis van het Midden-Oosten.

 • algemene kennis van, en inzicht in, historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een basaal begrip van methoden en technieken van de geschiedwetenschap.

 • grondige kennis van de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het door haar/hem gekozen taalgebied.

2.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.
 1. Cultuur

3.a Kennis en inzicht:

 • kennis van aspecten van culturele productie, zoals uitvoerende kunsten, literatuur en materiële cultuur.

 • kennis van de manier waarop maatschappijen in het moderne Midden-Oosten omgaan met hun cultureel erfgoed.

3.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.
 1. Maatschappij

4.a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de geschiedenis, actuele ontwikkelingen en instituten van religies in het Midden-Oosten. Daarbij beschikt de afgestudeerde over dieper inzicht in ten minste een van deze religies, met name met betrekking tot haar rol in de maatschappij.

 • algemene kennis van de geschiedenis van en ontwikkelingen in de antropologie en sociologie van het Midden-Oosten.

 • inzicht in de rol van hedendaagse politieke bewegingen en ideologieën in het Midden-Oosten.

4.b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

I Afstudeerrichting Arabische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Arabische taal en cultuur:

 • Kennis van en ervaring met diverse tekstgenres in geschreven en gesproken vorm uit verschillende periodes en regio’s van het Arabische taal- en cultuurgebied zowel in het Modern Standaard Arabisch als in een van de dialecten (Egyptisch of Marokkaans Arabisch).

 • Inzicht in hoe deze verschillende gesproken en geschreven culturele uitingen passen in hun directe (historische, religieuze, sociale, culturele, taalkundige, geografische) context en zich verhouden tot ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de islamitische wereld in bredere zin.

II Afstudeerrichting Perzische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Perzische taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Perzische cultuurgebied, met een focus op Iran en aandacht voor Afghanistan en (delen van) Centraal-Azië
 2. Cultuur: Kennis van de geschiedenis van het Perzisch en de cultuurproductie met betrekking tot het Perzisch in brede zin; kennis van en ervaring met diverse tekstgenres en hun cultuurhistorische en maatschappelijke context; algemene kennis van de materiële cultuur van het Perzische cultuurgebied.
 3. Maatschappij: Algemene kennis van sociale structuren, politieke ontwikkelingen en de rol van religie (in het bijzonder de sji’itische islam en het soefisme) in het Perzisch cultuurgebied, met een focus op Iran en aandacht voor Afghanistan en (delen van) Centraal-Azië.

III Afstudeerrichting Turkse taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Turkse taal en cultuur:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Osmaanse Rijk en Turkije.
 2. Cultuur:
  a) algemene kennis van de geschiedenis van de Turkse narratieve cultuur in literatuur, film en televisiedrama.
  b) algemene kennis van de Turkse beeldende kunst en materiële cultuur.

IV Afstudeerrichting Israëlstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Israëlstudies:

 1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van de staat Israël.
 2. Cultuur: Algemene kennis van het jodendom.
 3. Maatschappij: Kennis van de sociale structuren, politiek en economie van het huidige Israël.

V Afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies:

 1. Geschiedenis:
  Grondige kennis van de (moderne) geschiedenis van het Midden-Oosten.
 2. Maatschappij:
  a) inzicht in fundamentele socioculturele processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  b) algemene kennis van de geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van politieke wetenschappen en economie van het Midden-Oosten.
  c) inzicht in relevante sociaaleconomische en politieke processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  d) meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

VI Afstudeerrichting Islamstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Islamstudies:

 1. Kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van religiestudies. De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen te herkennen.
 2. Meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

Taalvaardigheid

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid, met betrekking tot respectievelijk Arabisch (afstudeerrichting Arabische taal en cultuur), Perzisch (Perzische taal en cultuur), Turks (Turkse taal en cultuur) of Hebreeuws (Israëlstudies) :

Arabisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A1 A2 A2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1
Turks, Hebreeuws, Perzisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A2 B2 B2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1

Bindend Studieadvies (BSA)

In 2022-2023 worden er twee adviezen uitgebracht, het eerste vóór 1 februari en het tweede vóór 15 augustus. De opleiding hanteert een aanvullende eis:

 • Seminar Midden-Oostenstudies

Keuzeruimte

In het derde studiejaar is 30 ECTS ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Studenten kiezen uit het aanbod van minoren. Een minor is een goedgekeurd pakket van 30 studiepunten.
 2. Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het minoraanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte.

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Midden-Oostenstudies is alleen in voltijd te volgen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met het college BA-eindwerkstuk en seminar (15 EC).

Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar (in oktober)

Afstudeerrichtingen

De opleiding kent zes afstudeerrichtingen:

 • Arabische taal en cultuur

 • Perzische taal en cultuur

 • Turkse taal en cultuur

 • Moderne Midden-Oostenstudies

 • Israëlstudies

 • Islamstudies

Aansluitende masteropleidingen / premastertrajecten

De bachelor Midden-Oosten geeft direct toegang tot de Master Middle Eastern Studies

Premaster

Informatie over de pre-master Middle Eastern Studies.

Elective courses

Course EC Semester 1 Semester 2
Beginner's Hebrew 10
Beginner's Turkish 10
History and Culture of Modern Turkey 5
The Making of the Muslim Middle East (600-1600) 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5
Introduction to the Study of Islam 5
History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Islamic Art and Material Culture 5