Prospectus

nl en

Education and Child Studies: Leerproblemen

Welkom bij de Masterspecialisatie Leerproblemen, die deel uitmaakt van de Masteropleiding Education and Child Studies. Deze specialisatie is Nederlandstalig.

Meer dan 15% van de kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben leerproblemen. Zij ondervinden moeilijkheden bij het leren van één of meer basisvaardigheden of voldoen niet aan de basisvereisten. Professionals die deze kinderen behandelen moeten bekend zijn met de manier waarop kinderen leren, met wat er mis kan gaan en met evidence based interventies.

De specialisatie Leerproblemen biedt een combinatie van theoretische inzichten, diagnostische vaardigheden en behandelingsstrategieën. Studenten leren algemene leerproblemen herkennen, zoals dyslexie, hyperlexie en dyscalculie, evenals leerproblemen veroorzaakt door ADHD, ADD of spraak- en taalstoornissen. In de loop van het programma verwerf je de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor functies in het onderzoek, onderwijs of de klinische hulpverlening.

Tijdens de specialisatie Leerproblemen:

  • doe je grondige kennis op over een maatschappelijk uiterst relevant onderwerp. Schooluitval en laaggeletterdheid hebben niet alleen economische consequenties, ze leiden vaak ook tot veel persoonlijk leed;

  • je krijgt wetenschappelijke kennis over de manier waarop leerlingen tussen 3 en 18 jaar leren, en wat er mis kan gaan in dit proces;

  • je traint algemene orthopedagogische vaardigheden en leert zoeken naar de beste oplossing op basis van de resultaten van diagnostisch onderzoek;

  • je leert te herkennen of je te maken hebt met specifieke leerproblemen (zoals dyslexie of dyscalculie) of met leerproblemen die door iets anders worden veroorzaakt (bijvoorbeeld zwakke cognitieve controle, aandachtsstoornissen of stressgerelateerde problemen);

  • je leert actieplannen te ontwerpen en te testen.

NVO registratie

De Leidse Masterspecialisatie Leerproblemen (Nederlandstalig) voldoet, in combinatie met de Leidse Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Leerproblemen), aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening Diagnostiek te behalen. Studenten die elders een universitaire Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebben behaald kunnen, soms na het behalen van één of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties. Lees de Brochure Beroepsregistraties voor alle informatie.

NB Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de Master instromen geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren voor de registratie als Basis-Orthopedagoog.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2022-2023 moet je je voor alle vakken inschrijven in My Studymap.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

**De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseurs