Prospectus

nl en

Hartelijk welkom bij de Educatieve Master Primair Onderwijs! De EMPO is een tweejarige Masteropleiding en op 1 september 2022 gaat het eerste jaar van start.

Deze Master is een Joint Degree Programme. Dat wil zeggen: een opleiding die door drie universiteiten gezamenlijk wordt aangeboden: de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit Leiden. Je volgt op alle drie de universiteiten onderwijs.

Op de vakken van de EMPO is de Onderwijs & Examenregeling EMPO 2022-2023 van toepassing.

Penvoerder

Om de informatievoorziening aan studenten zo eenvoudig mogelijk te houden en te voorkomen dat je de informatie bij drie universiteiten moet verzamelen heeft de EMPO één penvoerder, de VU. Aan de VU heb je een account voor de digitale leeromgeving, Canvas, je eerste en belangrijkste informatiebron over het onderwijs in de EMPO. Raadpleeg Canvas regelmatig. Daarnaast vind je het volledige programma van jaar 1 van de EMPO in de Studiegids van de VU. Raadpleeg steeds de studiegids van de VU; die bevat de informatie over alle vakken van de EMPO.

Een handig overzicht van het volledige programma van de EMPO vind je hier.

Onderwijs in Leiden

Tijdens het eerste jaar van de EMPO volg je een deel van de vakken in Leiden, in de Faculteit Sociale Wetenschappen (Pieter de la Court Gebouw). Over deze vakken vind je hier nog wat specifiek Leidse informatie.

Algemene vakken die in Leiden gegeven worden

Belangrijk om te weten is dat wij alle EMPO-studenten voor alle profielvakken die in Leiden gegeven worden. Dat hoef je dus niet zelf te doen (informatie over inschrijven voor vakken in de studiegidsbeschrijvingen van profielvakken kun je negeren).

LET OP: voor de algemene vakken die Leiden gegeven worden (Intervisie, PDP 3 en PDP 4) moet je wel zelf inschrijven. Dat doe je op de VU (zie Canvas).

Intervisie (alleen als je bent ingedeeld in de Leidse Intervisiegroep). Dit onderdeel volg je het hele jaar. Let op: het rooster van de Leidse Intervisiegroep vind je in MyTimeTable in Leiden.

Pedagogische en didactische principes (PDP) 3. Dit volgen alle studenten tussen begin maart en half mei. Het rooster van dit vak is vanaf 15 november 2022 beschikbaar in MyTimeTable in Leiden.

Pedagogische en didactische principes (PDP) 4. Dit volgens alle studenten tussen half mei en eind juni. Het rooster van dit vak is vanaf 15 november 2022 beschikbaar in MyTimeTable in Leiden.

Profielvakken die in Leiden gegeven worden

Vanaf november kies je een profiel. Een profiel bestaat uit vier vakken (twee in jaar 1 en twee in jaar 2), die gaan over een thema. Er zijn drie profielen:

  • Leerproblemen

  • Leerprocessen en onderwijsomgevingen

  • Onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie

Over de keuze van een profiel krijg je nog uitgebreid informatie in blok 1. In Leidse profielvakken is niet Canvas de digitale leeromgeving maar Brightspace. Zodra je bent ingeschreven voor een profielvak heb je ook toegang tot de Brightspacemodule van dat vak.

Dit zijn de profielvakken die in Leiden worden gegeven in jaar 1.

Kies je het profiel Leerproblemen dan volg je tussen begin februari en half mei het vak Kijken achter gedrag in Leiden. Het rooster van dit vak is vanaf 15 november 2022 beschikbaar in MyTimeTable in Leiden.

Kies je het profiel Leerprocessen en onderwijsomgevingen dan volg je tussen begin februari en half mei het vak Learning and instruction in Leiden. Het rooster van dit vak is vanaf 15 november 2022 beschikbaar in MyTimeTable in Leiden.

Kies je het profiel Onderwijskundig leiderschap en onderwijsinnovatie dan volg je tussen half mei en eind juni het vak Educational innovations in Leiden. Het rooster van dit vak is vanaf 15 november 2022 beschikbaar in MyTimeTable in Leiden.

LET OP: belangrijk om te weten is dat wij alle EMPO-studenten voor alle profielvakken die in Leiden gegeven worden. Dat hoef je dus niet zelf te doen (informatie over inschrijven voor vakken in de studiegidsbeschrijvingen van Leidse profielvakken kun je negeren).

Wegwijs in de FSW in Leiden

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen geeft een Wegwijzer Pedagogische Wetenschappen uit. Hierin vind je allerlei informatie die je kan helpen snel je weg te vinden binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen en de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW).