Prospectus

nl en

Management van de Publieke Sector: Bestuur en Advisering

De master Management van de Publieke Sector (MPS) stelt de inrichting en het functioneren van de publieke sector in zijn politieke en maatschappelijke omgeving centraal. In het programma worden studenten opgeleid tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. In het bezit van wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden worden studenten voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken in de praktijk. Studenten worden geschoold in de belangrijkste (inter-) nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten, verwerven kennis uit andere (sub-) disciplines of toepassingsgebieden en zetten deze in binnen de bestuurskunde en leren een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft twee specialisaties:

Specialisatie Bestuur en Advisering

Binnen deze specialisatie staat de spanning centraal tussen aan de ene kant de behoefte aan een slagvaardig, effectief en efficiënt openbaar bestuur en aan de andere kant de roep om een betrouwbaar, rechtvaardig en responsief bestuur dat een adequaat antwoord geeft op nieuwe maatschappelijke wensen en eisen die op het openbaar bestuur af komen. In deze specialisatie ligt de nadruk op toepassingsgericht werken en beleidsadvisering.

Intro

Management van de Publieke Sector: Bestuur en Advisering van de éénjarige Master. Dit is een avondopleiding die jaarlijks in februari start.

De masteropleiding heeft een logische opbouw die er als volgt uitziet:
Blok 1: de opleiding begint met een concrete uitdaging vertrekkend vanuit de positie van de reflectieve professional;
Blok 2: aan de hand van kernvakken wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke bestuurskundige perspectieven gereflecteerd op de maatschappelijke uitdagingen,
Blok 3 en 4: de academische kennis wordt via verdiepende profielvakken en (zelfgekozen) maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken nader uitgewerkt in een afstudeeronderzoek.

De avondopleiding Bestuur en Advisering biedt studenten de mogelijkheid om een gewenst pakket aan vakken en thema's samen te stellen. Studenten moeten op de volgende momenten een keuze maken:

 • Medio Blok 1: keuze voor drie van de vier kernvakken.

 • Medio Blok 2: keuze voor één van de twee profielvakken inclusief vervolg in een van de afstudeerseminars.

Courses

Course EC Semester 1 Semester 2
The reflective professional in responsive and reliable government 10
Academic Skills for Public Administration 5

Keuze uit 3 van de 4 kernvakken

Management and Change of Public Organizations 5
Policy Making 5
Economics for Policy Makers 5
Politics and Bureaucracy 5

Kies 1 profielvak

Stakeholders, Public Affairs, and Society 10
Towards lasting high-quality governance: implications, reorganizations and reforms 10
Thesis seminar Stakeholders, Public Affairs, and Society 20
Thesis seminar Towards lasting high-quality governance: implications, reorganizations and reforms 20

Organisation

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Onderwijscoördinator , o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Dr. J. Christensen

 • Studentlid, brengt het studentenperspectief in het opleidingsbestuur: Rassoul Coelen

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden: Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs bij de studieadviseur.

 • Overige studiegerelateerde zaken: Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding in de Master Management van de Publieke Sector (BA)

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

 1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.
 2. Vakoverstijgende vaardigheden
  Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functie kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
  onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.
 3. Zelfreflectie
  Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
  Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?
 4. Praktijkervaring
  Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.
 5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in de Management van de Publieke Sector

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?
Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen aan de orde. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’. Arbeidsmarktvoorbereidende elementen komen terug in de vakken van het kerncurriculum, hoewel misschien niet altijd even expliciet of voor de hand liggend.

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Vakspecifieke kennis en vaardigheden komen in bijna alle vakken van het curriculum voor. Door de opleiding lopen vier profielen heen. De profielen staan voor kernthema’s in de bestuurskunde. We vinden dat onze studenten kennis moeten hebben van (een deel van) deze thema’s voordat zij in het brede publieke domein aan de slag gaan. De vier profielen zijn Organisatie en management, Besluitvorming, Politiek en bestuur, Beleidseconomie.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Vakoverstijgende vaardigheden komen in diverse vakken aan bod. Tijdens de opdrachten en toetsen in de vakken ga je daar mee aan de slag. Hieronder vind je een aan aantal voorbeelden van vakoverstijgende vaardigheden en hoe deze in de vakken terug komen.

 • Het vak Academische vaardigheden voor bestuurskundigen legt de basis voor jouw academische onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden zijn niet alleen relevant voor academici maar ook voor bestuurskundigen in de praktijk. Deze vaardigheden pas je opnieuw in de kern- en profielvakken toe met als slotstuk jouw scriptie/afstudeerverslag.

 • In het vak De reflectieve professional in een responsief en betrouwbaar openbaar bestuur, maar ook kernvakken als Management en Verandering van Publieke Organisaties en Politiek en Bestuur, leer je projectmatig en samenwerken.

 • Schriftelijk en mondeling communiceren en adviseren: als onderdeel van de toetsing dien je voor de meeste vakken een paper te schrijven en/of presentatie te verzorgen, individueel dan wel in groepsverband. Je leert hoe je je analyses en adviezen overtuigend formuleert en toegankelijk overbrengt voor een breder publiek.

 • Je analytisch vermogen wordt in verschillende vakken getraind door theoriën en wetenschappelijke inzichten aan (actuele) casuïstiek te koppelen, en de betekenis hiervan voor en impact op de publieke context en praktijk te kunnen duiden – met aandacht voor het creëren van een eigen perspectief.

3. Zelfreflectie
Tijdens het vak De reflectieve professional in een responsief en betrouwbaar openbaar bestuur leer je het belang van reflectief te zijn op het eigen handelen en de consequenties daarvan en je daarnaast in diverse rollen te verplaatsen.

4. Praktijkervaring
Praktijkgericht werken is een van de uitgangspunten van het onderwijs in deze master. Je doet ervaring op met het werken met professionals met verschillende achtergronden en visies. Het curriculum bestaat uit verschillende praktijkgerichte of op de praktijk gebaseerde opdrachten, zoals de challenge in het vak De reflectieve professional in een responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Tijdens de master kom je diverse malen in aanraking met het werkveld door gastcolleges, meeloop-/werkbezoeken en dialogen met professionals. Hierdoor krijg je niet alleen de kans je netwerk uit te breiden, maar krijg je ook inzicht in de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen de publieke en maatschappelijke organisaties.

Activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt naast/buiten het curriculum

Gedurende het studiejaar vinden er verschillende activiteiten plaats binnen, naast en buiten je opleiding om de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Denk aan een activiteiten georganiseerd door studievereniging B.I.L. en door Career Service FGGA, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie

 • Bezoek de Leiden University Career Zone voor toegang tot online persoonlijkheidstesten, informatie over de arbeidsmarkt en de Leiden University Job Portal.

 • Kom in contact met alumni voor advies via het Alumni Mentornetwerk.

 • Volg Career Service FGGA opFacebooken LinkedIn voor interessante stages, banen en andere activiteiten!

 • Loop stage voor studiepunten tijdens of na je master.

 • Vraag om een cv-check, maak een afspraak voor individueel loopbaanadvies of stuur overige vragen naar careerservice@fgga.leidenuniv.nl