Prospectus

nl en

Retorica

Retorica is overal. In de Tweede Kamer, in de rechtbank, en in de collegezaal; maar ook op de markt, op Twitter, en op Facebook. Van de oudheid tot de 21e eeuw, van Griekenland en Rome tot Nederland en de Verenigde Staten: mensen proberen elkaar steeds weer te overtuigen met argumenten, te verleiden met emoties, en te imponeren met een gunstige zelfpresentatie. Inzicht in retorische strategieën is dan ook onmisbaar in een wereld die gedomineerd wordt door debat, beeldvorming, en presentatietechnieken. Wie zich verdiept in het systeem van de retorica, dat in eerste instantie door de Grieken en Romeinen werd ontwikkeld, kan het succes verklaren van politici en advocaten, van Demosthenes tot Trump en van Cicero tot Spong. Maar kennis van de retorica verleent bovenal inzicht in hoe alle mensen elkaar — via oude en nieuwe media — voortdurend pogen te beïnvloeden; en stelt ons in staat retorische strategieën kritisch te analyseren. Daarbij kan het gaan om een indrukwekkende redevoering of een stijlvol geschreven brief, maar ook om een aantrekkelijke advertentie of een Facebook-post die honderden likes genereert.

Deze minor bestudeert de complexe rol van de retorica in onze wereld. Studenten verkrijgen inzicht in de geschiedenis en het systeem van de klassieke retorica, en ze verdiepen zich in enkele centrale domeinen van de samenleving waarin retorica een bijzondere rol speelt. De nadruk ligt hierbij op de rechtspraktijk, politiek, en sociale media. Daarnaast kunnen studenten zich naar keuze richten op de retorische aspecten van andere domeinen: taal en communicatie, kunst, literatuur, en de receptie van de klassieke oudheid.

Het onderwijs van het kernprogramma en de minor als geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur (GLTC) en de examencommissie Classics and Ancient Civilisations. De opleiding GLTC onderhoudt goede contacten met alle docenten die vanuit verschillende opleidingen bij de cursussen zijn betrokken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 50

Studiegidsnummer: 5000MRETN

Nummer studieactiviteit: 7864

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023

TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Kernvakken (verplicht):

Rhetorical Theory, Past and Present 5
Rhetoric and Social Media 5
Rhetoric and Politics 5
Rhetoric and Law 5

Kies 10 EC uit de volgende keuzevakken:

Classical Literature 5
Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 5
Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 2 5
Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 5
Latijn voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 2 5
Think critically, write critically 5
Retorisch vuurwerk: een canon van Nederlandse politieke toespraken 10
From application letter to hate tweet: (im)politeness and media 5
The Power of Words 5
Strategic presentation of argumentation 5
Argumenteren en overtuigen 5
Grieks voor iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur 1 5
Grieks voor iedereen: Hoogtepunten uit de Griekse literatuur 2 5
Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1 5
Highlights from Latin Literature 2 5
Myths of the World and Their Meaning 5
Myths of the World and Their Meaning 10
Receptions of the Ancient World: Art and Literature and their Ancient Intertexts 5
Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
From application letter to hate tweet: (im)politeness and media (S2) 5

More info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (verspreid over 2 semesters)

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands

 • Website: n/a

 • Programma coördinator: Dr. H. (Henrike) Jansen

 • Informatie: Studiecoördinator GLTC Contact onderwijsadministratie : OA Arsenaal

 • Examencommissie: Classics and Ancient Civilizations

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023
  TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023

Schrijf je in voor de minoractiviteit via EduXchange
Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap.

Aansluitende masteropleidingen

n.v.t.

Opmerkingen

De minor Retorica (30 EC) bestaat uit vier verplichte kernvakken (totaal 4x 5 = 20 EC) en een aanvullend programma van 10 EC (ofwel 1 cursus van 10 EC ofwel 2 cursussen van 5 EC). Studenten die slechts ruimte hebben voor 15 EC moeten in elk geval twee (of drie) van de kernvakken kiezen. De verplichte kernvakken zijn: Retorica: Geschiedenis en Systeem,* Retorica en Sociale Media*, Retorica en Politiek, en Retorica en Recht.