Prospectus

nl en

Natuurkunde en Sterrenkunde (dubbele bachelor)

Naast de dubbele propedeuse Natuurkunde en Sterrenkunde bestaan er twee andere mogelijkheden

De combinatiestudies Natuurkunde en Sterrenkunde en Natuurkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding).

Studentenwebsite Natuurkunde

Studentenwebsite Sterrenkunde

Studieadviseur Natuurkunde Hara Papathanassiou

Studieadviseur Sterrenkunde Wouter Schrier

Eerste Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 6
Analyse 1 NA 6
Introduction to Astrophysics 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Lineaire Algebra 1 6
Lineaire Algebra 1 NA 6
Programming methods NA 4
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Experimentele Natuurkunde deel II 3
Optica 5

Semester 2

Analyse 2 6
Analyse 2 NA 6
Complex Physics of Cooking 3
Electric and Magnetic Fields 5
Klassieke Mechanica a 5
Physics of Life Processes 3
Planetary Systems 3
Praktische Sterrenkunde 6
Presenteren en Communiceren 1

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 3 NA 6
Classical Mechanics b 3
Lineaire algebra 2 6
Lineaire Algebra 2 NA 6
Physics Experiments 1 3
Quantum Mechanics 1 6
Stars 5
Statistical Physics 1 6

Semester 2

Astronomical Observing Techniques 5
Classical Electrodynamics 4
Galaxies and Cosmology 5
Introduction to Solid State Physics 3
Modern Astronomical Research 1
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Physics Research 1
Physics Experiments 2 5
Physics Experiments 3 2
Quantum Mechanics 2 5
Statistics and Data Analysis 2

Semester 1 & 2

Astronomy Lab and Observing Project 5
Keuzeruimte jaar 2 3

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuzeruimte jaar 3 30

Semester 2

Bachelor Project: Research (N+S / S+N) 20
Bachelor Project: Thesis (N+S) 3
Bachelor Project: Presentation (N+S) 1
Radiative Processes 6
Research Skills and Scientific Integrity 3
Keuzevak (3 EC) 3

Electives

Keuzeruimte jaar 2
Deze keuzeruimte (3 EC) wordt bij voorkeur gevuld met keuzevakken die in semester 2 worden gegeven.
Voor de keuzeruimte van 3 EC in het tweede semester van het tweede en het derde jaar, kun je een vak kiezen uit het keuzepakket hieronder.

Vrije keuzeruimte jaar 3
Het vak Radiative Processes is een verplicht vak voor 3e jaars (dubbel)studenten Sterrenkunde. In overleg met de studieadviseurs kies je voor het eerste semester van het derde jaar een Minor of een Kernpakket van 30 EC.

Meer informatie over een Minorprogramma (30 EC) vind je hier Universiteit Leiden, hier TUDelft, of hier Erasmus University Rotterdam

Een Kernpakket van 30 EC, bestaat uit keuzevakken uit het onderstaande overzicht:

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken

Semester 1

Astro-Particle Physics 6
Building Blocks of Quantum Matter 6
Data Mining 6
Econophysics 6
Experimental Projects 6
Orientatie op onderwijs 6
Physics of Energy 6
Physics of Life - From Motors to Nerve Pulses 6
Statistical Physics 2 6
Statistics AN Part 1 3
The Electronic Structure of Solids 6

Semester 2

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Relativistic Electrodynamics 3

Course levels

 • Level 100
  Introductory course, builds upon the level of the final pre-university education examination.
  Characteristics: teaching based on material in textbook or syllabus, pedagogically structured, with
  practice material and mock examinations; supervised workgroups; emphasis on study material and
  examples in lectures.

 • Level 200
  Course of an introductory nature, no specific prior knowledge but experience of independent
  study expected.
  Characteristics: textbooks or other study material of a more or less introductory nature; lectures, e.g. in
  the form of capita selecta; independent study of the material is expected.

 • Level 300
  Advanced course (entry requirement level 100 or 200).
  Characteristics: textbooks that have not necessarily been written for educational purposes; independent
  study of the examination material; in examinations independent application of the study material to
  new problems.

 • Level 400
  Specialised course (entry requirement level 200 or 300).
  Characteristics: alongside a textbook, use of specialist literature (scientific articles); assessment in the
  form of limited research, a lecture or a written paper. Courses at this level can, to a certain extent, also
  be on the master’s curriculum.

 • Level 500 Course with an academic focus (entry requirement: the student has been admitted to a
  master’s programme; preparatory course at level 300 or 400 has been followed).
  Characteristics: study of advanced specialised scientific literature intended for researchers; focus of the
  examination is solving a problem in a lecture and/or paper or own research, following independent
  critical assessment of the material.

 • Level 600
  Very specialised course (entry requirement level 400 or 500)
  Characteristics: current scientific articles; latest scientific developments; independent contribution (dissertation research) dealing with an as yet unsolved problem, with verbal presentation.

The classification is based on the Framework Document Leiden Register of Study Programmes.

Career Perspective

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie
Tijdens de opleiding Natuurkunde willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast technische skills ook 'transferable skills' ontwikkelt. Daarom zijn er per vak in de e-studiegids leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou 'transferable skills' bij te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alhoewel, deze 'transferable skills' moeilijk meetbaar zijn, is het wel belangrijk om je bewust te worden van welke skills je al bezit en welke je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Naast de voorbereiding is er ook veel ondersteuning bij het maken keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over het vervolg tijdens en na je bacheloropleiding.
Er worden verschillende workshop en cursussen georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en allerlei activiteiten rondom carrière keuzes. Je krijgt dan de mogelijkheid om na te denken over zaken zoals:

 • Over welke skills (vaardigheden) beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

 • Hoe presenteer ik mijzelf tijdens het solliciteren en op netwerkevenementen?

 • Hoe bouw ik een netwerk op en hoe doe je dat, netwerken?

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek (zie rooster)

 • Midterm reflection and Career Orientation als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Leiden University Mentor Network

 • Vakspecifieke congressen (Physics@Veldhoven, Fysica, Nederlandse Astronomen Conferentie)

 • Masterdag

 • Physics Science Day

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

LU Career Zone
De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk
De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.
Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde