Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Nederlandse taal en cultuur: Moderne Letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Nederlandse taal en cultuur.

Binnen Moderne Letterkunde zijn twee specialisatiethema’s ontwikkeld:

(1) Intertekstualiteit
(2) (Post)koloniale literatuur

(1) Intertekstualiteit

In dit specialisatiethema worden studenten vertrouwd gemaakt met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen, en daarmee geoefend in een staande interpretatiepraktijk. Het jaarlijkse aanbod van vier MA-cursussen ligt voor de ene helft op het terrein van de oude en voor de andere helft op het terrein van de moderne letterkunde. Combinatiecursussen zijn overigens mogelijk. Met de sectie letterkunde van de zusteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam is overeenstemming bereikt op basis van een paritaire inbreng.

Programma
Het programma van 60 ECTS ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 ECTS elk, specifiek gericht op de intertekstuele analyse van Nederlandstalige literaire teksten uit alle eeuwen
Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 ECTS elk uit het aanbod van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam
Een scriptie van 20 ECTS

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ects) uit te voeren.

(2) (Post) koloniale literatuur

In dit specialisatiethema doen studenten kennis en inzicht op met betrekking tot de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika, en aan de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk en zo meer. Er is een jaarlijks aanbod van drie MA-cursussen binnen de eigen opleiding, aan te vullen met een cursus uit het aanbod van de Opleiding Algemene Literatuurwetenschap of Geschiedenis.

Programma
Het programma van 60 ECTS ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 3 MA-werkgroepen van 10 ECTS, elk op het gebied van de Nederlands-Indische, Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse letterkunde
Een aanvullende MA-werkgroep, in overleg te kiezen bij de Opleiding Algemene Literatuurwetenschap of Geschiedenis
Een scriptie van 20 ECTS

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ects) uit te voeren.