Studiegids

nl en

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Jodendom – inleiding 5
Modern Hebreeuws 1 5
Geschiedenis van het jodendom en het moderne Israël 5
Kunst en cultuur van het jodendom 5
Modern Hebreeuws 2 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: Prof.dr. H. Gzella
Informatie: h.gzella of 071 527 2255
Aanmelding: via uSis

Joden en het Jodendom: iedereen kent deze begrippen uit de geschiedenisboeken en
ook in de hedendaagse media domineren ze. Weinig mensen zijn echter op de hoogte
van het Jodendom in al zijn verschillende culturele uitingsvormen. De minor ‘Joodse
en Hebreeuwse Studies’ laat je kennismaken met het Jodendom wereldwijd in heden
en verleden. Eveneens zal aandacht worden besteed aan het Modern Hebreeuws, de
belangrijkste brontaal.

De minor start met een inleiding in het Jodendom. De identiteit van hedendaagse joden
loopt zeer uiteen en bestaat uit vele elementen waaronder religie, cultuur en etniciteit.
Beginnend met het hier en nu en teruggrijpend naar het verleden zul je de verschillende
vormen van het Jodendom in de loop der eeuwen in vogelvlucht bekijken. Je verwerft
inzicht in de steeds veranderende levenswijze en uitingsvormen van joden en Jodendom.

De inleiding wordt gevolgd door het vak Geschiedenis van het Jodendom. Hierbij krijg je
een overzicht van de grote lijnen van de geschiedenis van het Jodendom als godsdienst
en als culturele stroming, vanaf de rabbijnse periode tot op heden.

Modern Hebreeuws is ook een onderdeel van de minor. Je verwerft schrift, woordenschat
en grammatica van het Modern Hebreeuws.
Daarnaast is er nog Joodse kunst en materiële cultuur. In dit vak zullen aan de hand van
kunst en architectuur specifieke onderwerpen waarmee joden zich sinds de 19e eeuw
bezighouden bestudeerd worden.

Het laatste vak is Geschiedenis van het Moderne Israël. Deze collegereeks biedt een
overzicht van de voorgeschiedenis van de staat Israël, vanaf de voorlopers van de
Zionisten, via de verschillende immigratiegolven tot 1948.