Studiegids

nl en

Keuzepakket Economie en beleid (15 ec)

Sommige opleidingen hebben een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor , kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Keuzepakket

Dit keuzepakket is gericht op de toepassing van economische inzichten op maatschappij en beleid, met aandacht voor de internationale dimensie (zie onderwijsprogramma). Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen: Waardoor werd de kredietcrisis veroorzaakt, en wat kunnen we er aan doen? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van marktwerking in sectoren als openbaar vervoer, energie, telefonie, banken, ziekenhuizen en huurwoningen? Welke veranderingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Wat is de invloed van de vergrijzing op de economie en hoe kunnen we daarop inspelen? Wat zijn de gevolgen van de globalisering en de opkomst van China en andere nieuwe economische grootmachten? In hoeverre wordt het economisch beleid door de Europese Unie bepaald? Hoe is de ontwikkeling van het economisch denken? Wat is daarbij de betekenis van inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie), het recht en de bestuurskunde?
Hieronder wordt aangegeven om welke vakken het gaat. Dit vakkenpakket met een omvang van 15 ec dat niet als minor wordt geduid, moet in tegenstelling tot een minor (30 ec) altijd worden voorgelegd aan de examencommissie.
Hoe een programma van 15 ec kan worden samengesteld?

Verplicht vak:
1. Economie in hoofdlijnen

Aan te vullen met een derde vak, naar keuze uit:
a. Case study economische politiek
b. Trade and Finance in the Global Economy
c. Economie van de publieke sector
d. Economic Policy in the EU
e. Sociale zekerheid
f. Beleidsanalyse

In het schema hieronder is te zien wanneer deze vakken worden aangeboden, hoeveel studiepunten zij omvatten en welk niveau zij hebben.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Economie in hoofdlijnen 5

Keuze

Case study economische politiek 5
Trade and Finance in the Global Economy 5
Economie van de publieke sector 5
Economic Policy in the EU 5
Sociale zekerheid 5
Beleidsanalyse 5