Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

The Master’s programme of Life Science and Technology consists of the following specialisations:

  • Life Science Research and Development

  • Life Science Based Business Development

  • Life Science and Communication

  • Life Science and Education

Details about the Programme and organisation can be found at:
MSc Programmes at the Leiden Institute of Chemistry