Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Education and Child Studies: Child and Family Studies

Welcome to the specialisation Child and Family Studies, which is part of the Master’s Degree Programme in Education and Child Studies. Language of instruction in this specialisation is Dutch unless English speaking students participate.

Please refer to our website for the timetable. For more information you can contact our study counsellors.