Studiegids

nl en

Lerarenopleiding Chinees

De lerarenopleiding Chinees is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek, en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt, vormgegeven.
Voor de praktijkcomponent van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde arbeidsplaats.

Voltijdstudenten die nog geen 30 jaar zijn, krijgen voor deze tweede masteropleiding 1 jaar extra studiefinanciering. De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Voor aanmelding, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON

Meer uitdaging?
Wil je een uitdagende loopbaan in een internationaal gerichte schoolomgeving? Meld je dan aan voor het World Teachers Training Programme. Studenten met een goede kennis van het Engels kunnen hiermee naast de lesbevoegdheid ook een certificaat behalen voor het lesgeven in scholen met tweetalig onderwijs (TTO) en internationaal onderwijs (IB).