Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Literary Studies: French Literature and Culture

French literature and Culture is a specialisation within the MA Literary Studies

The specialisation consists of four 10 EC courses or equivalent and the MA thesis (20 EC)

The Elective MA Literary Studies can also be a course offered within the MA Linguistics: French Language and Linguistics