Studiegids

nl en

Multiculturele samenleving (interdisciplinaire minor)

Inschrijving

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet u zich apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MLTSAN vindt u de minor Multiculturele Samenleving. Per blok schrijft u zich ook nog in voor de afzonderlijke vakken. Ook dat gaat via uSis. In het onderstaande overzicht vindt u onder welk Instituut een vak valt.

Omschrijving

Immigratie, integratie en participatie van ‘buitenlanders’ vormen een belangrijk maatschappelijk vraagstuk in Nederland en daarbuiten. Over de kansen en gevaren is en wordt een heftig debat gevoerd. Zijn de afstanden tussen ‘autochtonen’ en ‘nieuwkomers’ echt zo groot als vaak beweerd wordt in het maatschappelijke debat? Wat vinden ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders daarvan? Hoe staan zij ten opzichte van elkaar en een multiculturele samenleving? Wat zijn de beoogde en onbedoelde effecten van het gevoerde integratiebeleid? Waarom is het adagium van de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland dat integratie mogelijk is met behoud van de eigen identiteit verschoven naar integratie als aanpassing aan de autochtone cultuur? Wat is eigenlijk een ‘geslaagde’ integratie? Welke sociale en politieke participatie wordt verwacht? Wat is een multiculturele socialisatie, via welke structuren vindt die plaats en met welke effecten? Welke consequenties heeft culturele diversiteit voor opvoeding, onderwijs, werk, gezondheid en religiositeit van personen en groepen?

Programma

Dimensies van ‘de’ multiculturele samenleving, zoals politiek, bestuur, onderwijs, werk, socialisatie, recht, religie en gezondheidszorg, worden door verschillende wetenschappelijke disciplines onderzocht. In deze minor, met een vakkenaanbod vanuit de faculteiten Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid, bestuderen we de multiculturele samenleving vanuit multi- en interdisciplinair perspectief. Kennis en inzichten uit de sociale, geestes- en juridische wetenschappen worden gecombineerd en geïntegreerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

De minor bestaat uit de volgende zeven vakken, waaruit u zelf een keuze mag maken. Twee vakken omvatten 10 ects (beide verzorgd door het Instituut Geschiedenis), vijf vakken omvatten 5 ects.

Rooster

Het rooster van de volledige minor staat op de roosterwebsite van Pedagogische Wetenschappen.