Studiegids

nl en

Keuzepakket Egyptische taal en cultuur

2010-2011

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

 • Egyptische cultuur;

 • Egyptische archeologie of

 • Koptisch Egypte.

De egyptologie is een bloeiende en moderne wetenschap, die bijna dagelijks in het
nieuws is met nieuwe vondsten en ontdekkingen. Dit keuzepakket biedt je een kijkje
achter de schermen, waarbij ook algemene vragen als de rol van religie, schrift en kunst
in een traditionele samenleving vanuit het rijke Egyptische materiaal belicht worden.
Het Egypte van de farao’s vormde vanaf ongeveer 3500 voor tot 400 na onze jaartelling
het toneel van een zeer eigen, hoogstaande cultuur. In de loop van die duizenden
jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral omdat Egypte het
culturele en politieke raakpunt van Afrika en Voor-Azië was. Na Alexander de Grote
kreeg datzelfde Egypte een centrale plaats in de hellenistische wereld, die het tot aan de
Arabische verovering in 641 behield. Het christendom kwam er dan ook al zeer vroeg tot
bloei, waarvan tot op de huidige dag de Koptische kerk getuigt.

Vanwege de breedheid van het onderwerp is het noodzakelijk om binnen dit keuzepakket
een van de drie verschillende trajecten te kiezen. Het traject Egyptische cultuur belicht verschillende aspecten van de Oudegyptische cultuur, kunst en godsdienst, mede aan hand van de rijke collecties van het Rijksmuseum van Oudheden. Die collecties komen ook aan bod in het traject Egyptische archeologie, waarin de materiële cultuur van het oude Egypte zoals we die door opgravingen leren kennen centraal staat. Het derde traject tenslotte, Koptisch Egypte, behelst een kennismaking met de taal en de cultuur van onder meer het oudste monnikendom en de gnostische evangeliën.

Egyptische Taal

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

 • Egyptische Taal;

 • Egyptische cultuur;

 • Egyptische archeologie en

 • Koptisch Egypte.

De egyptologie is een bloeiende en moderne wetenschap, die bijna dagelijks in het nieuws is met nieuwe vondsten en ontdekkingen. Dit keuzepakket biedt je een kijkje achter de schermen, waarbij ook algemene vragen als de rol van religie, schrift en kunst in een traditionele samenleving vanuit het rijke Egyptische materiaal belicht worden.

Het Egypte van de farao’s vormde vanaf ongeveer 3500 voor tot 400 na onze jaartelling het toneel van een zeer eigen, hoogstaande cultuur. In de loop van die duizenden jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral omdat Egypte het culturele en politieke raakpunt van Afrika en Voor-Azië was. Na Alexander de Grote kreeg datzelfde Egypte een centrale plaats in de hellenistische wereld, die het tot aan de Arabische verovering in 641 behield. Het christendom kwam er dan ook al zeer vroeg tot bloei, waarvan tot op de huidige dag de Koptische kerk getuigt.

Vanwege de breedheid van het onderwerp is het noodzakelijk om binnen dit keuzepakket een van de vier verschillende trajecten te kiezen. In het traject Egyptische taal is het de grote uitdaging om zelfstandig teksten te leren lezen in het klassieke Egyptisch, dat werd geschreven met de hiërogliefen die je op de meeste faraonische monumenten vindt. Het traject Egyptische cultuur belicht verschillende aspecten van de Oudegyptische cultuur, kunst en godsdienst, mede aan hand van de rijke collecties van het Rijksmuseum van Oudheden. Die collecties komen ook aan bod in het traject Egyptische archeologie, waarin de materiële cultuur van het oude Egypte zoals we die door opgravingen leren kennen centraal staat. Het vierde traject tenslotte, Koptisch Egypte, behelst een kennismaking met de taal en de cultuur van onder meer het oudste monnikendom en de gnostische evangeliën.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Apparaat en werkstuk 5
Inleiding Middelegyptisch 15
Lectuur Middelegyptisch 10

Egyptische Cultuur

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

 • Egyptische Taal;

 • Egyptische cultuur;

 • Egyptische archeologie en

 • Koptisch Egypte.

De egyptologie is een bloeiende en moderne wetenschap, die bijna dagelijks in het nieuws is met nieuwe vondsten en ontdekkingen. Dit keuzepakket biedt je een kijkje achter de schermen, waarbij ook algemene vragen als de rol van religie, schrift en kunst in een traditionele samenleving vanuit het rijke Egyptische materiaal belicht worden.

Het Egypte van de farao’s vormde vanaf ongeveer 3500 voor tot 400 na onze jaartelling het toneel van een zeer eigen, hoogstaande cultuur. In de loop van die duizenden jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral omdat Egypte het culturele en politieke raakpunt van Afrika en Voor-Azië was. Na Alexander de Grote kreeg datzelfde Egypte een centrale plaats in de hellenistische wereld, die het tot aan de Arabische verovering in 641 behield. Het christendom kwam er dan ook al zeer vroeg tot bloei, waarvan tot op de huidige dag de Koptische kerk getuigt.

Vanwege de breedheid van het onderwerp is het noodzakelijk om binnen dit keuzepakket een van de vier verschillende trajecten te kiezen. In het traject Egyptische taal is het de grote uitdaging om zelfstandig teksten te leren lezen in het klassieke Egyptisch, dat werd geschreven met de hiërogliefen die je op de meeste faraonische monumenten vindt. Het traject Egyptische cultuur belicht verschillende aspecten van de Oudegyptische cultuur, kunst en godsdienst, mede aan hand van de rijke collecties van het Rijksmuseum van Oudheden. Die collecties komen ook aan bod in het traject Egyptische archeologie, waarin de materiële cultuur van het oude Egypte zoals we die door opgravingen leren kennen centraal staat. Het vierde traject tenslotte, Koptisch Egypte, behelst een kennismaking met de taal en de cultuur van onder meer het oudste monnikendom en de gnostische evangeliën.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Apparaat en werkstuk 5
Egyptische cultuurgeschiedenis I 5
Egyptische Cultuurgeschiedenis II 5
Inleiding Egyptische religie 5
Materiële cultuur I 5
Materiële cultuur II 5

Egyptische Archeologie

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

 • Egyptische Taal;

 • Egyptische cultuur;

 • Egyptische archeologie en

 • Koptisch Egypte.

De egyptologie is een bloeiende en moderne wetenschap, die bijna dagelijks in het nieuws is met nieuwe vondsten en ontdekkingen. Dit keuzepakket biedt je een kijkje achter de schermen, waarbij ook algemene vragen als de rol van religie, schrift en kunst in een traditionele samenleving vanuit het rijke Egyptische materiaal belicht worden.

Het Egypte van de farao’s vormde vanaf ongeveer 3500 voor tot 400 na onze jaartelling het toneel van een zeer eigen, hoogstaande cultuur. In de loop van die duizenden jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral omdat Egypte het culturele en politieke raakpunt van Afrika en Voor-Azië was. Na Alexander de Grote kreeg datzelfde Egypte een centrale plaats in de hellenistische wereld, die het tot aan de Arabische verovering in 641 behield. Het christendom kwam er dan ook al zeer vroeg tot bloei, waarvan tot op de huidige dag de Koptische kerk getuigt.

Vanwege de breedheid van het onderwerp is het noodzakelijk om binnen dit keuzepakket een van de vier verschillende trajecten te kiezen. In het traject Egyptische taal is het de grote uitdaging om zelfstandig teksten te leren lezen in het klassieke Egyptisch, dat werd geschreven met de hiërogliefen die je op de meeste faraonische monumenten vindt. Het traject Egyptische cultuur belicht verschillende aspecten van de Oudegyptische cultuur, kunst en godsdienst, mede aan hand van de rijke collecties van het Rijksmuseum van Oudheden. Die collecties komen ook aan bod in het traject Egyptische archeologie, waarin de materiële cultuur van het oude Egypte zoals we die door opgravingen leren kennen centraal staat. Het vierde traject tenslotte, Koptisch Egypte, behelst een kennismaking met de taal en de cultuur van onder meer het oudste monnikendom en de gnostische evangeliën.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Apparaat en werkstuk 5
Egyptische archeologie I 5
Egyptische cultuurgeschiedenis I 5
Egyptische kunstgeschiedenis 5
Materiële cultuur I 5
Materiële cultuur II 5

Koptisch Egypte

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:

 • Egyptische Taal;

 • Egyptische cultuur;

 • Egyptische archeologie en

 • Koptisch Egypte.

De egyptologie is een bloeiende en moderne wetenschap, die bijna dagelijks in het nieuws is met nieuwe vondsten en ontdekkingen. Dit keuzepakket biedt je een kijkje achter de schermen, waarbij ook algemene vragen als de rol van religie, schrift en kunst in een traditionele samenleving vanuit het rijke Egyptische materiaal belicht worden.

Het Egypte van de farao’s vormde vanaf ongeveer 3500 voor tot 400 na onze jaartelling het toneel van een zeer eigen, hoogstaande cultuur. In de loop van die duizenden jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, vooral omdat Egypte het culturele en politieke raakpunt van Afrika en Voor-Azië was. Na Alexander de Grote kreeg datzelfde Egypte een centrale plaats in de hellenistische wereld, die het tot aan de Arabische verovering in 641 behield. Het christendom kwam er dan ook al zeer vroeg tot bloei, waarvan tot op de huidige dag de Koptische kerk getuigt.

Vanwege de breedheid van het onderwerp is het noodzakelijk om binnen dit keuzepakket een van de vier verschillende trajecten te kiezen. In het traject Egyptische taal is het de grote uitdaging om zelfstandig teksten te leren lezen in het klassieke Egyptisch, dat werd geschreven met de hiërogliefen die je op de meeste faraonische monumenten vindt. Het traject Egyptische cultuur belicht verschillende aspecten van de Oudegyptische cultuur, kunst en godsdienst, mede aan hand van de rijke collecties van het Rijksmuseum van Oudheden. Die collecties komen ook aan bod in het traject Egyptische archeologie, waarin de materiële cultuur van het oude Egypte zoals we die door opgravingen leren kennen centraal staat. Het vierde traject tenslotte, Koptisch Egypte, behelst een kennismaking met de taal en de cultuur van onder meer het oudste monnikendom en de gnostische evangeliën.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Egyptische Cultuurgeschiedenis II 5
Koptisch I 10
Koptisch II 5
Koptisch II (paper) 5

Keuze

Christelijke Midden-Oosten 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1800) 5