Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Vraag jij je wel eens af hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet? Of we ons moeten houden aan ethische principes? Of het doel altijd de middelen heiligt? Of iets van een geheel andere orde: wat de invloed is van de globalisering op de westerse cultuur? Of wat de grondtrekken zijn van de moderniteit?

De minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen biedt je bij uitstek de mogelijkheid om je in dit soort vragen nu eens echt grondig te verdiepen. Je maakt uitgebreid kennis met de belangrijkste klassieke en hedendaagse antwoorden op deze vragen en met de kritische filosofische discussies daaromtrent.

Maximum aantal deelnemers: 45
Studiegidsnummer: 5000MEPCFN
Nummer studieactiviteit: 1244
Taal: Nederlands en Engels

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Ethiek (Filosofie) 5
Political Philosophy 5
Philosophy of Culture 5

Semester 2

History of Political Philosophy 5
Intentie, motivatie, en het morele brein 10

Keuzeruimte 15 studiepunten

Sommige opleidingen hebben een keuzeruimte van slechts 15 studiepunten. Deze keuzeruimte kan worden ingevuld met onderdelen van een minor. Omdat een minor een bepaalde niveau-opbouw heeft, kun je niet een willekeurige combinatie van cursussen kiezen. Elke minor biedt daarom ook een keuzepakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Een keuzepakket van 15 studiepunten staat echter niet gelijk aan een minor en mag niet zo genoemd worden.

Studenten die de variant van 15 studiepunten kiezen volgen onderstaande cursussen:

  • Ethiek

  • Political Philosophy

  • Philosophy of Culture

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan. Dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te behalen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina Keuzeruimte.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Ethiek (Filosofie) 5
Political Philosophy 5
Philosophy of Culture 5

Meer info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 EC
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Maximum aantal deelnemers: 45
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: dr. B.J.E. Verbeek
Informatie: mw. Patsy Casse Aanmelding: via uSis Verantwoordelijke Examencommissie: Wijsbegeerte

Beschrijving

Vraag jij je wel eens af hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet? Of we ons moeten houden aan ethische principes? Of het doel altijd de middelen heiligt? Of iets van een geheel andere orde: wat de invloed is van de globalisering op de westerse cultuur? Of wat de grondtrekken zijn van de moderniteit?

De minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen biedt je bij uitstek de mogelijkheid om je in dit soort vragen nu eens echt grondig te verdiepen. Je maakt uitgebreid kennis met de belangrijkste klassieke en hedendaagse antwoorden op deze vragen en met de kritische filosofische discussies daaromtrent.

Programma

Deze minor bestaat uit een basismodule van 15 ec in het eerste semester en een verdiepende module van 15 ec in het tweede semester.

In de eerste module komen respectievelijk Ethiek, Political Philosophy en Philosophy of Culture aan de orde. In de tweede module volg je History of Political Philosophy van 5 ec en een verdiepende cursus in de filosofie van het menselijk handelen van 10 ec.