Studiegids

nl en

History

De pre-master History is primair bedoeld voor studenten die een HBO-opleiding tot tweedegraads docent Geschiedenis hebben afgerond. Na afronding van het pre-master programma zijn studenten toelaatbaar tot de MA History.

Opzet pre-master History

Eerste semester

  • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie (5 EC)

  • BA Werkcollege (10 EC)

  • BA Kerncollege (5 EC)

  • BA Hoorcollege (5 EC)

  • BA Hulpvak (5 EC)

Tweede semester

  • Historiografie en geschiedfilosofie (5 EC) (verplicht)

  • BA Seminar (10 EC)

  • BA Eindwerkstuk/Seminar (15 EC)

Toelichting

De premaster moet aansluiten op de te volgen MA History specialisatie. Om deze reden wordt het pakket samengesteld in overleg met de studiecoördinator van de MA History. Er zijn een paar eisen waar de premaster aan moet voldoen:
1. Het werkcollege, seminar en het eindwerkstuk moeten uit dezelfde afstudeerrichting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, enz. Zie Afstudeerrichtingen en in deze volgorde afgerond worden.
2. Het hulpvak moet passen binnen het programma van die afstudeerrichting.

Aanmelding premaster

Studenten die voorwaardelijk zijn toegelaten op voorwaarde van een premaster dienen zich als in te schrijven via Studielink als meerderejaars bachelorstudent Geschiedenis. Zij zullen immers bachelorvakken gaan volgen. Let wel: dit kan alleen als de premaster is opgelegd door de toelatingscommissie.