Studiegids

nl en

Minor

Inschrijving

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2019 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MIRECN (St.act.nr.1392).

Omschrijving

Het Internet biedt snel en gemakkelijk toegang tot talrijke producten en diensten zoals online winkelen, sociale media, muziek en video’s, internetbankieren en online gaming. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. Er is informatie in overvloed beschikbaar en de mogelijkheden om te communiceren nemen toe. Smartphones, laptops en tablets waarmee je e-mails kunt ontvangen en versturen; virtuele werelden waarin je een tweede leven kunt leiden: je kunt 24 uur per dag op vele manieren (ook anoniem) online actief zijn.

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? Hoe is aansprakelijkheid op internet geregeld? In de vakken van de minor Internetrecht komen deze en andere vragen aan bod. Inleidende juridische vakken gaan in op recht en regulering, op strafrecht en strafbaarstellingen en op Europees recht. Verdiepende vakken gaan in op hoe het internet werkt en kan worden gereguleerd, aansprakelijkheid van service providers, e-commerce, cybercrime, privacy en gegevensbescherming, auteursrecht en telecomrecht. Aan de orde komen de juridische positie van de gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten.

Internetrecht is een dynamisch vakgebied: door de voortgaande technologische ontwikkelingen (‘technologische turbulentie’) zijn er steeds nieuwe uitdagingen voor regulering. Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele ICT-diensten en leert je hoe je nieuwe ontwikkelingen kunt reguleren. Daarnaast leer je juridische vraagstukken op het gebied van regulering van het internet (in het bijzonder auteursrecht, privacyrecht, cybercrime, e-commerce en telecomrecht) herkennen, analyseren en oplossen.

  • Vragen over de minor in relatie tot de eigen studieplanning kunnen worden gesteld aan de studieadviseurs.

  • Vragen over de toelatings- en inschrijvingsprocedure kunnen worden gesteld aan het Onderwijs Informatie Centrum, 071- 527 8787, oic@law.leidenuniv.nl

  • Voor overige vragen over de minor Internetrecht kunt u contact opnemen met het secretariaat van eLaw (elaw@law.leidenuniv.nl)

Maximum aantal deelnemers: 30

Vak EC Semester 1 Semester 2

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

Semester 1

Inleiding Recht (LAW) 5
Inleiding Strafrecht 5

Semester 2

Technology and Society: Values and Norms 5
Inleiding Europees Recht 5
Internetrecht 5
Telecommunicatierecht 5