Studiegids

nl en

Dynamiek van groepen en besluitvorming

Cursusduur

Deze minor is een studieprogramma van 30 studiepunten (EC) verspreid over twee semesters. De minor duurt dus een volledig academisch jaar.

Inschrijving:

U kunt zich inschrijven tussen 1 mei en 1 augustus 2019 voor deze minor via uSis. De minor heeft code 6000MDYGBN. U krijgt bericht over de inschrijving voor de cursussen van de minor.

Doel:

Deze minor richt zich op de vraag hoe onze gedachten, emoties en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

  • Hoe komen mensen individueel of gezamenlijk tot beslissingen?

  • Wat bepaalt de mate waarin werknemers zich inzetten voor hun organisatie?

  • Hoe besluiten consumenten om een product wel of niet te kopen?

  • Hoe beïnvloeden mensen elkaar in hun denkbeelden over en gedrag jegens leden van andere culturele groepen?

In deze minor verwerven studenten kennis over sociaal psychologische theorieën en onderzoeksmethoden en oefenen zij deze inzichten toe te passen op vraagstukken in de alledaagse praktijk.

Kijk onder de tab informatie voor een aanvullende beschrijving.

Contact:

Voor vragen over inschrijven, neem contact op met het Onderwijs Servicecentrum Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met een psychologie studieadviseur

Minor

De vakken Culture and Diversity at Work, Emotion and Cognition en Psychology of Advertising kunnen pas gevolgd worden na afronding van de vakken Inleiding in de Psychologie en Groepsdynamica.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Groepsdynamica 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Emotion and Cognition 5
Culture and Diversity at Work 5
Psychology of Advertising 5

Meer info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).

  • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

  • recente inzichten omtrent sociale waarneming (bijv. van personen, groepen, producten en reclames), emoties (bijv. worden beslissingen rationeel genomen of op basis van emoties), en sociale- en economische beslissingen (bijv. hoe komen individuele versus groepsbeslissingen tot stand; wat bepaalt of mensen zich inzetten voor hun bedrijf; ga je sparen of beleggen).

  • het sociale functioneren van mensen in organisaties, bijvoorbeeld wanneer het gaat om werving en selectie van personeel (bijv. de rol van stereotypen), groepsdynamische processen (bijv. coöperatie en competitie binnen en tussen groepen), motivatie en leiderschap (bijv. de rol van leidinggevenden bij het bevorderen van arbeidstevredenheid) en teamprestaties (bijv. hoe kun bevorderen dat een teamprestatie uitstijgt boven de optelsom van individuele prestaties).

  • sociale interactieprocessen tussen mensen (buurtgenoten, werknemers in organisaties) met verschillende culturele achtergronden.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat sociaal- en organisatiepsychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25.

Gezien het beperkt aantal deelnemers gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 studiepunten (EC) volgen. Indien een student maximaal 15 EC kan vullen, dient de studenten de volgende cursussen te volgen:
Inleiding in de Psychologie
Groepsdynamica
Sociale en Organisatiepsychologie.