Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cultuurkunde van Japan 5
History of Japan to 1868 5
Japanse verhalen: schrift, tekst, verbeelding 5
Modern Japanese History 5
Structure: Japanese Grammar I 5
Structure: Japanese Grammar II 5
Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie I 5
Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en kanji-introductie II 5
Teksten: beginners niveau I 5
Teksten: beginners niveau II 5

Kies één BA1- seminar vak van 5 ECTS:

BA1-seminar: Ishokuju seminar 5
BA1-seminar: Literatuur 5
BA1-seminar: Politieke Economie 5
BA1-seminar: Religie van Japan 5

Kerncurriculum

Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
[Actieve] taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (III) 5
[Actieve] taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji (IV) 5
Inleiding Klassiek Japans 5
Teksten: licht-gevorderd niveau I, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5
Teksten: licht-gevorderd niveau II, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Kies twee Focus 1+2 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 1+2: Aspecten Japanse Literatuurgeschiedenis 5
Focus 1+2: International Relations of Japan 5
Focus 1+2: Introductie tot de studie van Japanse Religies en Boeddhisme 5
Focus 1+2: Japan's modern empire 5
Focus 1+2: Topics in Contemporary Japanese Society: Youth, Family and Intergenerational Relations in Japan 5

Kies twee Focus 3+4 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 3+4: Antropologie van Japan 5
Focus 3+4: Aspecten van kunst en materiële cultuur 5
Focus 3+4: Aspects of Japanese as a second language 5
Focus 3+4: Histories of Japanese Society 5
Focus 3+4: Introductie tot de studie van Japanse Religies en Boeddhisme (gelijk aan Focus 1+2 Religie en Boeddhisme 1e semester ) 5
Focus 3+4: Introduction to Japanese linguistics 5
Focus 3+4: Tokyo Programme 5
International relations of China (TCJ focus 3+4) 5

Gedeeld onderwijs

Gedeeld onderwijs Japans 5

Kerncurriculum

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Taalverwerving IIIa: conversatie & luistervaardigheid, teksten: gevorderd niveau, kanji V 5
Taalverwerving IIIb 5

Kies twee Focus 5a+6 vakken van 5.0 ECTS:

Focus 5a+6: Confucianism and Modernity: Japanese Political and Religious History 1500-1900 I 5
Focus 5a+6: Gender Dynamics in Contemporary Japanese Society I 5
Focus 5a+6: Japan: culturen en subculturen I 5
Focus 5a+6: Japanese Fascism I 5
Focus 5a+6: Verbeelde ruimten: tuinen in Japanse literatuur en kunst I 5
Focus 5a+6: Wetenschappelijke Teksten 5
Theories and Issues in the international relations of East Asia I (TCJ Focus 5a+6) 5

Kies één Focus 5b vak van 5.0 ECTS:

Focus 5b: Boeddhisme in Japan II 5
Focus 5b: Confucianism and Modernity: Japanese Political and Religious History 1500-1900 II 5
Focus 5b: Gender Dynamics in Contemporary Japanese Society II 5
Focus 5b: Japan: culturen en subculturen II 5
Focus 5b: Japanese Fascism II 5
Focus 5b: Sociolinguistics and discourse II 5
Focus 5b: Verbeelde ruimten: tuinen in de Japanse literatuur en kunst II 5
Outlaws of the IR Society of East Asia: Theories and issues in the IR of East Asia II (TCJ Focus 5b) 5

Minor/Keuzevakruimte

Minor/Keuzevak (pakket) 15

BA- eindwerkstuk (inclusief Focus 5b) voor 10 ECTS

Meer info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Doel van de opleiding

Een Bachelor Talen en culturen van Japan beschikt over:

  • Taalvaardigheid: Een Bachelor is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; hij beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

  • Regiokennis: De bachelor heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

  • Algemene academische vaardigheden: het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie en

  • Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Japan geeft rechtstreeks toegang tot de tweejarige masteropleiding Japanese Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

De studie van de Japanse taal en cultuur is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines binnen het grotere geheel van de ‘japanologie’. Het bachelorpro¬gramma houdt vast aan het principe dat zowel het generalistische aspect als het disciplinaire aspect aan bod moet komen.
Het bachelorcurriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te specialiseren. Specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar kiest worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in een eindwerkstuk. Het bachelorprogramma zal dus een basis bieden die elke student nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de toekomstige werkomgeving.

Bindend studieadvies (BSA)
De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de vakken:
Teksten: basis teksten I & II (onderdeel van Taalverwerving BA1) en Japanse verhalen: schrift, tekst, verbeelding.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om af te kunnen studeren moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.
Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student een werkstuk in combinatie met het focus-college 5b.
Het onderwerp hiervoor stelt de student in overleg met een docent vast. In het werkstuk zet de student uiteen wat de vakliteratuur over dit onderwerp beweert. Vervolgens dient de student, op basis van de door hem geraadpleegde bronnen, nieuwe inzichten toe te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, respectievelijk een der bestaande door hem omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De student maakt daartoe gebruik van Japanstalige bronnen; de geraadpleegde vakliteratuur mag, maar hoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld.
Als aan alle verplichte onderdelen van het studieprogramma is voldaan, kan de student afstuderen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.