Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Education and Child Studies: Applied Neuroscience in human development

Welcome to the specialisation Applied Neuroscience in Human Development, which is part of the Master’s Degree Programme in Education and Child Studies. Language of instruction in this specialisation is English.

This master’s specialisation is intended for students who wish to become experts in the neuro-cognitive and biological roots of learning, behaviour and emotions, both in normal situations and in cases involving problematic development. Knowledge of children’s normal development is a prerequisite to be able to design and understand research on problematic developmental processes and outcomes. The primary focus in the curriculum is on how knowledge about brain functioning and stress regulation can contribute to educational practice, clinical work, and family interventions, and, conversely, how these applications can contribute to optimal neuro-cognitive and biological functioning.

Timetable

For the timetable of all courses please refer to MyTimetable

Registration

NOTE As of the academic year 2021-2022, you must register for all courses in uSis.

You do this twice a year: once for the courses you want to take in semester 1 and once for the courses you want to take in semester 2.

Registration for courses in the first semester is possible from July. The exact date on which the registration starts will be published on the website of the Student Service Center (SSC)

Registration for courses in the first semester is possible from December. The exact date on which the registration starts will be published on the website of the Student Service Center (SSC)

The registration period for all courses closes five calendar days before the start of the course.

By registering for a course you are also automatically registered for the Brightspace module and for the first sit of the exam of that course. Anyone who is not registered for a course therefore does not have access to the Brightspace module and cannot participate in the first sit of the exam of that course.

Also read the complete registration procedure

More information

For more information you can contact our study advisers.

For Dutch students

De Leidse Masterspecialisatie Applied Neuroscience in Human Development voldoet, in combinatie met de Leidse Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Pedagoog. Studenten die elders een universitaire Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebben behaald kunnen, soms na het behalen van één of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de NVO-registratie Basis-Pedagoog. Lees de Brochure Beroepsregistraties voor alle informatie.

NB Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de Master instromen geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren voor de registratie Basis-Pedagoog.