Studiegids

nl en

Creative Strategies for a Society in Change

De minor Creative Strategies for a Society in Change (CSSC) legt een verbinding tussen het verkrijgen van inzicht in creatieve maakprocessen en het verkennen van maatschappelijke problematieken die kenmerkend zijn voor onze tijd.

Het perspectief is dat van de visuele kunstdisciplines inclusief film en design. De thematische nadruk ligt op twee ingrijpende, brede maatschappelijke ontwikkelingen die een veelheid aan onderwerpen met zich meebrengen, zoals migratie en klimaatverandering, de strijd tegen kolonialisme en racisme of gender- en feministische politiek.

CSSC beschouwt deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van filmmakers, kunstenaars en ontwerpers en neemt hun werk als uitgangspunt voor reflectie. Twee manieren van werken staan centraal: enerzijds het film essay anderzijds sociale rechtvaardigheidsactivisme. Typisch voor de minor CSSC is de actieve betrokkenheid van kunstenaars. Lezingen zullen worden verzorgd door zowel theoretici als kunstenaars.

De vakken van CSSC betrekken theorie en praktijk op elkaar en laten introductie en verdieping hand in hand gaan. Het gaat om het verwerven van theoretische inzichten in de creatieve praktijk, maar ook om het verkrijgen van inzicht in die praktijken zelf, met mogelijkheden voor studenten om creatieve processen in te zetten in de vervaardiging van het eindwerk van de studieonderdelen.

Algemene vragen zijn: hoe benaderen kunstenaars en ontwerpers maatschappelijke problematieken? Welke visuele, ruimtelijke en auditieve strategieën zetten ze in? Wat is de artistieke en maatschappelijke waarde van die inzet en welke inzichten leveren ze op? Hoe kunnen dit soort strategieën in andere contexten worden ingezet? Hoe kan ik als student met deze strategieën mijn arsenaal aan werkwijzen uitbreiden en hoe zijn die in mijn toekomstige werkterrein inzetbaar?

De minor is een samenwerking met het Filmhuis Den Haag. Alle lezingen over Essay Film en de betreffende filmvertoningen zullen plaatsvinden in de grote zaal van het FIlmhuis.

ACPA's keuzevakken in de beeldende kunst en design hebbenbewezen een waardevol onderdeel van het universitaire aanbod te zijn. Met deze nieuwe minor zetten we een innovatieve, nieuwe stap. Het uitgangspunt is dat studenten uit alle disciplines in hun dagelijks leven voortdurend van beeld gebruik maken, maar nauwelijks in hun studie. Velen willen niet alleen passieve beeldgebruikers zijn; ze willen de werking van beeld en de impact van creatieve processen beter begrijpen en verkennen hoe ze creatieve strategieën in hun studie en werk kunnen inzetten.

Maximum aantal deelnemers: 63

Studiegidsnummer: 5000MCSSCN

Nummer studieactiviteit: 7876

Voertaal: Engels

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023

TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023

Minorvakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
The Essay Film in Theory and Practice - lecture series with film screenings 10
Cine-writing: Strategies of Essay Filmmaking - workgroup 5
Social and Ecological Activism in the Visual Arts – lecture series 10
Social and Ecological Activism in the Visual Arts – workgroup 5

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (in semester 1)

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Engels

 • Maximaal aantal studenten: 50

 • Website: * Website: Academy of Creative and Performing Arts

 • Coördinator: Dhr. ir. R.T.W.L. (Rogier) Schneemann

 • Informatie: [Academy of Creative and Performing Arts (Humanities Faculty)](mailto: acpa@hum.leidenuniv.nl)

 • Examencommissie: Kunstgeschiedenis

 • Opleidingscommissie: Kunstgeschiedenis

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023
  TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023
  Schrijf je in voor de minoractiviteit via EduXchange (geldt voor alle studenten)
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Opmerkingen

Het complete minorprogramma is zo opgebouwd dat het ook als een pakket van 15 studiepunten is te volgen, bestaande uit twee vakken:

 • Exploring the Essay Film from theory and practice – film lecture series (10 EC)

 • Strategies of essay film making (5 EC)