Studiegids

nl en

Journalistiek Schrijven en Nieuwe Media

Vak
2020-2021

This information is subject to changes.

English students: please visit the English page

Vakomschrijving

Om een brug tussen wetenschap en samenleving te kunnen slaan heb je andere taal en schrijfvaardigheden nodig dan de academische. In deze cursus die speciaal voor het Honours College is ontwikkeld leer je de vertaalslag maken van moeilijke materie naar een leesbare tekst voor een geïnteresseerd breder publiek.

Je leert interessante onderwerpen zien en oefent met verschillende journalistieke genres: interview, achtergrondverhaal, (web-)nieuwsbericht en blog. Ook maak je een opiniestuk. Ook oefen je eindredactionele vaardigheden en denk je mee over verhalen van anderen.

Met deze cursus voeg je een aantal belangrijke vaardigheden toe aan je bagage: creatief zijn, het leren kiezen van een nieuwswaardige invalshoek, het vertellen van een verhaal, kritisch luisteren en helder opschrijven – vanuit het perspectief van de lezer. Ook train je het systematisch feedback geven op elkaars schrijfproducten.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om:

  • een goed onderbouwde mening op toegankelijke wijze te formuleren

  • de nieuwswaarde van wetenschappelijk onderzoek te herkennen en te vertalen naar een breed publiek

  • feedback geven op teksten van medestudenten en suggesties doen voor het redigeren

Voertaal

Nederlands

Locatie

Online

Studiebelasting voor 4 EC (112 uur)

  • 6 colleges van 2 uur

  • 5 opdrachten (opiniestuk, web-nieuwsbericht, blog, interview en achtergrondverhaal), inclusief voorbereiding

  • Peerfeedback

  • Literatuurstudie

Beoordeling

Op basis van je opdrachten krijg je een beoordeling in de categorie voldoende, goed of excellent.

Rooster

Nederlandstalig:

Datum Tijd Locatie Zaal
10-2-2021 18:00-20:00 Online
24-2-2021 18:00-20:00 Online
10-3-2021 18:00-20:00 Online
31-3-2021 18:00-20:00 Online
14-4-2021 18:00-20:00 Online
28-4-2021 18:00-20:00 Online

English spoken:

Date Time Location Room
10-2-2021 18:00-20:00 Online
24-2-2021 18:00-20:00 Online
10-3-2021 18:00-20:00 Online
31-3-2021 18:00-20:00 Online
14-4-2021 18:00-20:00 Online
28-4-2021 18:00-20:00 Online

Registratie

Registratie via uSis, activiteitencode 15646 (Nederlands) of 15647 (Engels).

Contact

Drs. A.C.J. de Moor