Studiegids

nl en

Honours College FSW

Honours College FSW is het Honoursprogramma van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Honours College FSW biedt studenten die een extra uitdagingen zoeken, de mogelijkheid naast hun reguliere bachelorstudie kennis te maken met verschillende wetenschappelijke disciplines.

Het Honours College FSW biedt twee trajecten aan.

  • HC FSW – Traject Wetenschap & Samenleving

    30 EC interdisciplinair verdiepings- en verbredingsprogramma met eigen community

  • HC FSW – Dubbele bachelor +

    Combinatie van twee volledige BA disciplines, met toevoeging van een Honours Class

Voor meer informatie over het Honours College FSW bezoek de website.

Wetenschap & Samenleving

Leerdoelen:
1. HC studenten hebben kennis van de manier waarop bepaalde thema’s door verschillende wetenschappelijke disciplines worden benaderd en begrepen.
2. HC studenten zijn in staat om zinvolle vragen te stellen over de interactie tussen wetenschap en samenleving.
3. HC studenten kunnen tot probleemoplossingen komen door meerdere perspectieven in te nemen.
4. HC studenten hebben een nieuwsgierige en kritisch reflecterende houding.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Bachelor I (5 EC)

Introductie Wetenschap & Samenleving. Studenten volgen een vaststaand programma van in totaal 5 EC.

Orientation Program Science & Society 000

Bachelor II (15 EC)

Verplicht zijn:

Personal and Professional Development for new students of Science & Society and of the Individual track 1
Personal and Professional Development II 1

Elective Honours Modules (Bachelor II)

Studenten kiezen minimaal één van onderstaande Honours modules:

Adults and Children in a Polarising World 4
Homo Ludens: our ability to play as foundation for a healthy society 4
Juvenile Delinquency: Prevention and Repression 4
Philosophic Considerations: Human Nature and Moral Progress 4
Journalistiek Schrijven en Nieuwe Media 4
Sustainability and Health 4

Overige keuzevakken

Naast de verplichte vakken en de gekozen Honours module kiezen studenten 10 EC uit de volgende keuzevakken:

Maatschappelijke stage 1 / 5
Onderzoeksstage 1 / 5
Honours Class (Honours College FSW) 5
Regulier BA vak 5
LUC - Vak van Leiden University College 5
Honours Lectures 5
Lezingenreeks 1 / 2

Bachelor III (verplicht: 10 EC)

In het laatste jaar van de track Wetenschap & Samenleving volgen studenten een vast programma van 5EC. Als zij in jaar 2 nog geen Honours Bachelor Class hebben gevolgd is deze in jaar 3 verplicht.

Personal & Professional Development III 1
Uitbreiding BA Scriptie 3
Honours College FSW Science & Society Conference 1
Honours Class (Honours College FSW) 5

Elective Honours Courses (Bachelor III)

Als studenten in jaar 2 een Honours Class hebben gevolgd kunnen zij in plaats daarvan ook kiezen uit: (NB: een regulier BA-vak moet in jaar 3 een niveau van minstens 400 hebben).

Maatschappelijke stage 1 / 5
Onderzoeksstage 1 / 5
LUC - Vak van Leiden University College 5
Regulier BA vak 5
Lezingenreeks 1 / 2

Dubbele Bachelor+

Het Honours College FSW biedt studenten met een dubbele bachelor een aangepast honoursprogramma aan. Om als student deel te nemen aan het Honours College moet naast de reguliere studies minimaal één Honours Class (5 EC) gevolgd.

Aanmelden voor het Dubbele Bachelor+ programma kan tot het einde van het tweede studiejaar (geteld vanaf de eerste studie) en wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • De student volgt twee bacheloropleidingen aan een Nederlandse universiteit, waarvan in ieder geval één aan de Universiteit Leiden faculteit Sociale Wetenschappen;

  • De student haalt goede studieresultaten en zoekt extra uitdaging tijdens het studeren;

  • De student heeft een nominale studievoortgang voor beide bacheloropleidingen.

Zie de website voor meer informatie.