Studiegids

nl en

Liefde en strijd: Middelnederlandse epiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse in een BA-opleiding.

Beschrijving

Het populairste Middelnederlandse ridderverhaal is de Roman van Heinric en Margriete van Limborch, waarin liefde en strijd in alle mogelijke variaties de toon aangeven. Zes jonge hoofdfiguren vinden in allerlei avonturen hun weg van jeugd naar volwassenheid, van onbezonnen gedrag tot verantwoordelijk bestuur of van onbeheerst beminnen tot vorstelijke hoofsheid. De Limborch verzamelt de grote thema’s uit de middeleeuwse epiek in een groots coming of age verhaal dat zich afspeelt over heel Europa, tot aan Constantinopel.

In deze cursus gaan we de plaats van de Limborch in de literatuurgeschiedenis onderzoeken. Daarbij gaat het zowel om de nieuwe tendensen in de epiek om steeds grotere en veelomvattende verhalen te maken, als om de (internationale) netwerken van teksten, opdrachtgeefster en lezers waarin de Limborch is ontstaan. We lezen de Limborch in relatie tot andere gelijktijdig gemaakte werken om de literaire cultuur aan het begin van de veertiende eeuw in kaart te brengen. We beschrijven hoe de Limborch zich verhoudt tot de traditionele epiek rond koning Arthur, tot traktaten over de liefde en de nieuwe allegorische mode van de Roman de la rose, die juist in die periode ook voor het eerst in het Nederlands vertaald was.

Speciale aandacht is er ook voor de doorwerking van de Limborch, in een prozaversie met rederijkersinvloeden en een reeks van latere bewerkingen tot in de 18e eeuw.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat om:

  1. Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen te bestuderen vanuit verworven kennis over de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context

  2. Zelfstandig onderzoek te verrichten naar Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen

  3. Relevante probleemstellingen te formuleren en te analyseren, met enerzijds oog voor de historische diepgang van literatuurhistorische verschijnselen en anderzijds met een bewustzijn voor het hedendaagse belang van middeleeuwse letterkunde

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Het cijfer komt tot stand door (gewogen) beoordeling op de volgende punten:
1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
2. Opdrachten (10%)
3. Presentatie en prepaper (10%)
4. Werkstuk (70%)

Indien het gemiddelde cijfer lager is dan 5,5, kan het werkstuk worden herkanst.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.