Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2009-2010

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het bestuderen van Engelstalige teksten vanaf de zestiende t/m de twintigste eeuw. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de technische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische context waarin deze literatuur vorm krijgt. Door middel van een aantal schrijfopdrachten zal de student een literair-kritisch essay leren schrijven, en daarbij zelfstandig secundaire literatuur leren vinden en gebruiken. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de regels van de MLA stylesheet.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over kennis van de belangrijkste literaire genres en technische en kritische begrippen die van belang zijn binnen de studie van de Engelstalige letterkunde. Deze vormen de basis voor de verdere studie van de (Engelstalige) literatuur. Ook is de student in staat om een literair-kritisch essay te schrijven, en daarbij zelfstandig secondaire literatuur te zoeken en te gebruiken. Tenslotte is de student bekend met de regels van de MLA stylesheet wat betreft het structureren en presenteren van literair-kritische essays.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Drie schrijfopdrachten (0%, 10% en 20%) en een schriftelijk tentamen (70%).

Literatuur

Boeken:

  • Jane Austen, Northanger Abbey (Penguin).

  • Charlotte Brontë, Jane Eyre (Penguin).

  • Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms (Longman).

    *Joseph Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 6th edition (MLA). - Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II (Norton).

  • Henry James, The Turn of the Screw and The Aspern Papers (Penguin).

  • Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (Penguin).

DVD:

  • Orson Welles (dir), Citizen Kane (Indies).

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is beschikbaar op de Blackboard site.