Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen

Vak
2009-2010

Beschrijving

De colleges zijn ingedeeld in drie blokken. In het eerste worden de belangrijkste cultuurstromen behandeld die voor het begrip van de middeleeuwse letterkunde onmisbaar zijn. In het tweede komen als demonstratie en verdieping vier teksten aan bod: een heilgenleven, een Arthurtekst, een dierverhaal en een vroege druk Luidgard,. In het laatste blok wordt aandacht besteed aan de sociaal-culturele context van de Middelnederlandse letterkunde.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege en 1 uur demonstratiecollege (niet aaneengesloten) plus zelfstudie (literatuurlijst)

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Globaal inzicht in en basiskennis van de middeleeuwse letterkunde van de middeleeuwen

Literatuur

Aan te schaffen literatuur: – Ludo Jongen: Syllabus Middelnederlandse letterkunde (via Blackboard beschikbaar). – Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Vertaald en ingeleid door Ingrid Biesheuvel. Met een voorwoord van Herman Pleij. Amsterdam, 2008.
Voorafgaand aan het eerste het college wordt de complete literatuurlijst verspreid.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Ludo Jongen, Opleiding Nederlands (WSD-complex, 1167, kamer 105b), tel. 071-2572119, e-mail: hier

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja (de syllabus wordt via dit medium verspreid)

Opmerkingen