Studiegids

nl en

Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden

Het keuzepakket Nederlandse taal en cultuur kent twee varianten. De ene variant is inhoudelijk gericht op de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden. De andere variant is inhoudelijk gericht op taalkunde en/of taalbeheersing

Studenten die het kerncurriculaire vak Inleiding literatuurwetenschap al voor hun eigen hoofdopleiding (hebben) moeten volgen, hebben geen keuze: zij volgen in het eerste semester Cultuurgeschiedenis en Basisapparaat.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Aspecten moderne Nederlandse letterkunde 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen 5

Kies een van de twee

Basisapparaat en cultuurgeschiedenis 5
Editiewetenschap 5
Literatuurwetenschap: Inleiding literatuurwetenschap (Kerncurriculum) 5
Nederlandse literatuur in internationaal verband 5

Kies twee van drie

ABC Boekwetenschap 5
Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd 5
Inleiding Moderne Nederlandse Letterkunde 5

Taalkunde en taalbeheersing, met een voorkeur voor taalbeheersing

Het keuzepakket Nederlandse taal en cultuur kent twee varianten. De ene variant is inhoudelijk gericht op de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden. De andere variant is inhoudelijk gericht op taalkunde en/of taalbeheersing

Vak EC Semester 1 Semester 2
Argumentatieve en retorische analyse 5
Klassieke en moderne retorica 5
Onderzoeksmethoden Taalbeheersing 5
Taalverleden van het Nederlands 5
Vorm en betekenis in het Nederlands 5

Kies een van de twee

Norm en taal 5
Taal in gebruik 5

Taalkunde en taalbeheersing, met een voorkeur voor taalkunde

Het keuzepakket Nederlandse taal en cultuur kent twee varianten. De ene variant is inhoudelijk gericht op de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden. De andere variant is inhoudelijk gericht op taalkunde en/of taalbeheersing

Vak EC Semester 1 Semester 2
Argumentatieve en retorische analyse 5
Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf 5
Norm en taal 5
Taalverleden van het Nederlands 5
Vorm en betekenis in het Nederlands 5

Kies een van de twee

Taal in gebruik 5
Taalverwantschap en taalverandering 5

Meer info

Twee keuzepakketten bij de Opleiding Nederlandse taal en cultuur

Het keuzepakket Nederlandse taal en cultuur kent twee varianten. De ene variant is inhoudelijk gericht op de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot heden. De andere variant is inhoudelijk gericht op taalkunde en/of taalbeheersing.

Voor het letterkundige pakket geldt dat er in het eerste semester twee verplichte colleges zijn en één college uit twee (Inleiding literatuurwetenschap óf Cultuurgeschiedenis/Basisapparaat) gekozen kan worden. Studenten die het kerncurriculaire vak Inleiding literatuurwetenschap al voor hun eigen hoofdopleiding (hebben) moeten volgen, hebben geen keuze: zij volgen Cultuurgeschiedenis/Basisapparaat.
In het tweede semester zijn eveneens keuzes te maken uit verschillende colleges, naargelang je eigen interesse.

Voor het taalkunde/taalbeheersingspakket geldt dat je in het eerste semester drie verplichte colleges volgt. In het tweede semester kan je – afhankelijk van je eigen voorkeur – meer de nadruk op taalkunde dan wel op taalbeheersing leggen.

Informatie

Voor verdere informatie dr. B.P.M. Dongelmans, studieadviseur
b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl 0f 071-5272109