Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd

Vak
2009-2010

Beschrijving

In twaalf hoorcolleges worden de belangrijkste auteurs en stromingen van de litteratuur van 1500 tot 1800 behandeld: humanisme, de Rederijkers, Hooft, het blijspel, het treurspel, Huygens, Vondel, het Frans-classicisme, Huydecoper, heldinnenbrieven, pamfletliteratuur en vroege romans.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege en 1 uur demonstratiecollege (niet aaneengesloten)

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

-

Leerdoelen

Globaal inzicht in de literaire ontwikkeling en de belangrijkste auteurs van de letterkunde van de Vroegmoderne tijd; zelfstandig onderzoek naar zeventiende-eeuwse bronnen (te presenteren in een nota); leeservaring.

Studielast

-

Literatuur

Aan te schaffen literatuur: – Ton Harmsen en Olga van Marion: Syllabus letterkunde van de Vroegmoderne Tijd. – René van Stipriaan: Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek. Amsterdam, Prometheus, 2002.
Bovendien dienen de studenten de volgende werken zelfstandig te lezen voor het tentamen (behalve de tekst dient men ook de in- of uitleiding te bestuderen): – Bredero: Spaanschen Brabander. Editie naar keuze. – Vondel: Gysbrecht van Aemstel. Editie naar keuze. – Hooft: Baeto. Editie naar keuze. – Cats: Verhalen uit de Trou-ringh. Ed. J. Koppenol. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003. – Jan de Brune de Jonge: Wetsteen der vernuften. Ed. P. Koning. Amsterdam 1990. (Griffioen). – Constantijn Huygens: Zee-straet. Ed. L. Strengholt. Zutphen, z.j. KLP 120. (Of een andere complete editie.) – Nil Volentibus Arduum, Tieranny van Eigenbaat (1679). Toneel als wapen tegen Oranje. Bezorgd en ingeleid door Tanja Holzhey en Kornee van der Haven; melodienotatie verzorgd door Rudolf Rasch. Zoeterwoude, Astraea 2008 (Duivelshoekreeks 16). ISBN 978-90-75179-26-2. 224 blzz. – M. de Swaen, De verheerlijckte schoenlappers of De gecroonde leersse […]. Ed. J.H. Cartens. Culemborg 1976. – P. Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Ed. G.A. van Es. Zutphen 1978. Klassiek letterkundig Pantheon 50.

Toetsing

Transcriptie-opdracht (10%), nota (40%) en schriftelijk tentamen met essayvragen (50%). Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Ton Harmsen, Opleiding Nederlands (EYCKH 1, kamer 104c), tel. 071-2572117, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Samenvattingen van de stof, extra leesopdrachten en wekelijks huiswerk worden via Blackboard verspreid.

Opmerkingen

De ontwikkelingsgang van de letterkunde wordt in de hoorcolleges geschetst; verder wordt dit aangeleerd aan de hand van het boek van R. van Stipriaan. In het werkcollege worden praktische oefeningen gemaakt, die leiden tot een schriftelijk werkstuk over een nog niet eerder uitgegeven tekst uit de Vroegmoderne Tijd.