Studiegids

nl en

Linguistics 2: The Syntax of English

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus is een introductie tot de syntaxis van het Modern Engels. Er wordt aandacht besteed aan de indeling van woorden in syntactische categorieën, aan de combinatie van woorden tot woordgroepen en aan de combinatie van woordgroepen tot zinnen. Ook zal aandacht worden besteed aan de functie van woorden en woordgroepen in de zin en aan de complementstructuur van werkwoorden.

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week.

Toetsing

Drie toetsen tijdens het semester (30%), schriftelijk tentamen 70%); is het gemiddelde cijfer voor de drie toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%.

Literatuur

  • Syllabus

  • N. Burton-Roberts (1997), Analysing sentences: An introduction to English syntax, 2nd edn. London: Longman.

  • D. Crystal (1995), Cambridge encyclopedia of the English language, Cambridge: C.U.P. (2nd edition 2003).

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.