Studiegids

nl en

Language Acquisition 4: Working Words at Work

Vak
2009-2010

Beschrijving

Language Acquisition 4 is de opvolger van Language Acquisition 3 en zet wederom aan tot het systematisch en thematisch toepassen van vocabulaire. Deze keer zijn de thema’s meer gericht op professioneel en academisch taalgebruik. De rol van studenten is tijdens deze cursus zeer actief; de docent neemt een achtergrondpositie in tijdens de colleges en geeft daarmee studenten de ruimte om vocabulaire te gebruiken en elkaar aan te zetten om hetzelfde te doen. Studenten krijgen enkele malen persoonlijke en uitgebreide feedback. Ze worden in eerste instantie beoordeeld op actieve woordenschat. Uitspraak en grammatica worden niet uitgebreid geoefend of gedoceerd, maar studenten worden toch geacht met de kennis tijdens het eerste jaar opgedaan deze twee gebieden verder te verbeteren. Dit aspect speelt dus ook mee in de becijfering. Presentatievaardigheden, ten slotte, spelen ook een rol in de beoordeling.

Onderwijsvorm

Eén uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

Leerdoelen

  • Bewustwording van eigen en andermans taalgebruik.

  • Activering van de passieve woordenschat die de student tijdens het eerste jaar heeft opgedaan.

  • Uitbreiding woordenschat.

  • Presentatievaardigheden.

  • Verdere verbetering van uitspraak en grammatica.

Literatuur

Pauwels, Paul et al. Working Word At Work. Deurne: Wolters Plantyn, 2004.

Toetsing

  • Presentaties (80%)

  • Huiswerkopdrachten (20%)

  • Mogelijkheid tot mondeling examen als de student een onvoldoende gemiddelde heeft gehaald of niet aan de aanwezigheidsplicht heeft voldaan.

Rooster

Vanaf 1 juni beschikbaar op het internet.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Studenten kunnen zich via U-twist aanmelden van 1 november tot 15 december. Na 15 december kan men zich alleen nog aanmelden via het secretariaat van de Opleiding.

Blackboard

Studenten dienen zich voordat de cursus begint aan te melden in Blackboard. Gedetailleerde cursusinformatie (onder andere huiswerkopdrachten, deadlines en deelcijfers) zijn hier te vinden.