Studiegids

nl en

Literature 5B: Anglo-American Modernism

Vak
2009-2010

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de Engelstalige literatuur tussen ca. 1890 en 1940, de periode van het Modernisme in de Engelstalige letterkunde die zich kenmerkt door een internationale, transatlantische dynamiek . Kernwoorden van deze periode zijn “subjectiviteit”, “epistemologie”, “relativiteit” en het “-isme”. Naast aandacht voor de formele en experimentele aspecten van de Modernistische teksten, zal deze literatuur ook bestudeerd worden in een bredere context (ontwikkelingen in de wetenschap, in de kunsten, en op politiek en sociaal terrein). Naast het werk van sleutelfiguren als W.B. Yeats, James Joyce, T.S. Eliot, Virginia Woolf, H.D. en William Faulkner, zal ook de rol van diverse avant-garde manifesto’s en tijdschriften aan bod komen.

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Leerdoelen

Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip Modernisme en de analyse van Modernistische teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay.

Literatuur

  • Lawrence Rainey, ed., Modernism: An Anthology (Blackwell, 2005).

  • James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (Penguin).

  • E.M Forster, A Passage to India (Penguin).

  • Virginia Woolf, To the Lighthouse (Penguin).

  • William Faulkner, The Sound and the Fury .

  • Ford Madox Ford, The Good Soldier (Oxford World’s Classics).

  • Henry James, The Wings of the Dove (Penguin).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50%);

  • Eindessay (50%).

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.