Studiegids

nl en

Language Acquisition 5: Introduction to Sociolinguistics, Second Language Acquisition and Stylistics

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus verschaft een inleiding in de sociolinguistiek, de tweede-taalverwerving en de stilistiek. Hiermee sluit de cursus aan bij de huidige grote belangstelling voor de factoren die van invloed zijn op taalgebruik en taalverwerving en denken over taal. De cursus alsmede de drie hoofdonderdelen ervan worden ingeleid door middel van hoorcolleges van deskundige docenten. Vervolgens wordt de stof van elk van de drie onderdelen verder behandeld en geoefend in werkgroepen. De nadruk zal liggen op theoretische inzichten en praktische oefeningen binnen de stilistiek, de belangrijkste gebieden die door de sociolinguistiek worden bestreken, alsmede de verschillende stromingen binnen de tweede-taalverwerving.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Toegangseisen

Leerdoelen

  • Het met inzicht kunnen toepassen van stilistische beginselen in de eigen tekst.

  • Inzicht in de hedendaagse sociolinguistiek.

  • Inzicht in de socio-culturele en sociolinguistische benaderingen van de tweede-taalverwerving.

Literatuur

  • Syllabus op Blackboard

  • Muriel Saville-Troike, Introducing Second Language Acquisition, Cambridge University Press, 2005.

  • Ronald Carter and Walter Nash, Seeing Through Language: Guide to Styles of English Writing, Blackwell 1990.

  • J.K. Chambers, Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance, Blackwell, 2002.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (33%)

  • werkstuk (33%)

  • mondelinge presentaties (33%)

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Informatie

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en discussiefora.