Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English

Vak
2009-2010

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege per week.

h3. Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice), korte open (invul)vragen, en enkele essayvragen.

Literatuur

  • Ovid, Metamorphoses (Penguin).

  • Isabel Rivers, Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin).

  • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics).

  • Reader verkrijgbaar bij het ‘Studiepunt’ in het Lipsius Gebouw.

Aanmelden

Geen aanmelding voor eerstejaarsstudenten nodig. De indeling wordt door de studiecoördinator gemaakt.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.