Studiegids

nl en

Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance

Vak
2009-2010

Beschrijving

De cursus biedt een overzicht van de vroege Amerikaanse literatuur van het begin van de 17e eeuw tot het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, met nadruk op de bloeiperiode van de zogeheten American Renaissance (1836-1861).
We beginnen deze cursus met het lezen van een aantal Puriteinse teksten en genres en de autobiografie van Benjamin Franklin. De nadruk van deze cursus ligt op de zogeheten American Renaissance (1836-1861), de periode waarin de Amerikaanse literatuur een eerste bloeiperiode doormaakte. In 1836 bracht Ralph Waldo Emerson een culturele revolutie teweeg met zijn manifest Nature, dat de bijbel werd van de Amerikaanse Romantiek. Of zij nu volgelingen waren van Emerson of zich tegen hem afzetten, de meeste andere schrijvers en dichters in de kwart eeuw vóór de Burgeroorlog werden sterk beïnvloed door Emersons ideeën. Een aantal werken uit deze periode, bijv. Moby Dick (1851), Uncle Tom’s Cabin (1852) en de verhalen van Edgar Allan Poe zouden gaan behoren tot de klassieken van de wereldliteratuur, terwijl de dichters Walt Whitman en Emily Dickinson gedichten schreven die hun tijd ver vooruit waren en grote invloed zouden uitoefenen op de moderne poëzie. In deze cursus bestuderen wij de genoemde en andere schrijvers en hun werk niet alleen in hun literair-historische context, maar tevens in de context van de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen van hun tijd, zoals de opkomst van de antislavernij- en de vrouwenrechtenbeweging en een burgerlijke ideologie, onderwerpen die ook in de introductiecursus “From Bradford to Obama” behandeld worden.
N.B.: Deze cursus is de eerste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en sluit aan bij de introductiecursus “From Bradford to Obama”.

Leerdoelen

De cursus heeft als leerdoel het geven van een overzicht van de vroege Amerikaanse literatuur in de context van intellectuele, culturele, sociale en politieke ontwikkelingen in de Amerikaanse maatschappij tussen 1620 en 1865. De cursus laat studenten kennismaken met verschillende literaire vormen en met genres zoals de spiritual autobiography en Indian captivity narrative die grote invloed hadden op de latere Amerikaanse literatuur. Deze cursus is de eerste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en sluit aan bij de introductiecursus From Bradford to Obama.

Rooster

Klik hier voor het rooster.

Onderwijsvorm

Twee uur hoor- en werkcollege per week.

Toetsing

Een essay van 1500 woorden (40%) en een schriftelijk tentamen (60%).

Blackboard

Alle studenten moeten zichzelf inschrijven voor de Blackboard site die beschikbaar zal zijn vanaf half augustus.

Literatuur

  • Norton Anthology of American Literature (NAAL), 7th ed., vol A and B.

  • Herman Melville, Moby Dick, Norton Critical Edition, 2nd ed.

  • Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin (Penguin).

Aanmelden

Aanmelding via U-twist tot 15 juli. Na 15 juli alleen nog aanmelding via het secretariaat van de Opleiding.

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus is (samen met de introductiecursus From Bradford to Obama) verplicht voor studenten die de minor Amerikanistiek volgen.